Markant større kvote på jomfruhummer bekymrer Fiskeriforeningen

Markant større kvote på jomfruhummer bekymrer Fiskeriforeningen

Danmarks Fiskeriforening PO rynker brynene over EU-Kommissionens planer om at hæve kvoten for jomfruhummer med 65 pct. til næste år. Fiskeriforeningen mener det er for meget.

Normalt bliver nyheder om kvoteforhøjelser, modtaget helt anderledes positivt, når meldingen lyder på flere fisk til fiskerne i Nordsøen og Skagerrak. Det er næsten for godt til at være sandt, mener flere og en vis realisme dæmper da også alligevel glæden, trods udsigten til større omsætning og indtjening for fiskerne. Forslaget om større fiskekvoter for Nordsøen og Skagerrak fra EU-Kommissionens side, rammer ikke helt det fiskeribranchen efterspørger. Her vil man hellere have stabile kvoter, fremfor kvoter der det ene år stiger voldsomt, for det næste år at falde radikalt igen. Denne sinus kurve bør rettes mere ud, så store udsving undgås og som underdirektør i Danmarks Fiskeriforening PO Kenn Skau Fisher påpeger i en kommentar til kvotefastsættelsen, »kommissionen vil øge kvoten med 65 procent på jomfruhummer. Det er næsten »for positivt«. Vi ønsker istedet større stabilitet, end vi vil have disse meget store udsving,« forklarer Kenn Skau Fisher videre. Kvoteudspillet fra Kommissionen læner sig op af biologernes anbefaling og er derfor bæredygtigt og DFPO har da også fuld tillid til den biologiske rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Man mangler dog endnu at tage fat på kvoterne for arterne; torsk, kuller og sej, som også har stor betydning for dansk fiskeri. Men her skal kvoteanbefalingen først forhandles på plads med Norge og disse forhandlinger vil forventligt være på plads engang sidst i november måned. For hele det vigtige fiskeområde Nordsøen vil alle kvoterne blive endeligt forhandlet på plads på et møde mellem EU-landenes fiskeriministre mandag den 17. og tirsdag den 18. december i Bruxelles. Kilde: Børsen og Fødevarewatch FiskerForum.dk