EU-Kommissionen godkender Danmarks Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram

EU-Kommissionen har mandag den 5. december 2022 godkendt det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram (EHFAF). Programmet danner rammerne for den danske anvendelse af 1,5 mia. kr. til udvikling af fiskerisektoren i en grøn og bæredygtig retning og understøttelse af EU’s klimamål om reduktion af CO2-udledning.

Fortsæt med at læseEU-Kommissionen godkender Danmarks Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram
Read more about the article Østersøen: Rådet er blevet enige om fangstbegrænsninger for 2022
Jože Podgoršek, slovensk landbrugsminister Dagens aftale afbalancerer de socioøkonomiske behov hos de baltiske fiskersamfund med den langsigtede bæredygtighed af fiskebestande i regionen. Den er baseret på sund videnskabelig rådgivning og afspejler Rådets forpligtelse til at opretholde målene i den fælles fiskeripolitik og samtidig behandle miljøhensyn.

Østersøen: Rådet er blevet enige om fangstbegrænsninger for 2022

I dag nåede EU's landbrugs- og fiskeriministre en politisk aftale om næste års samlede tilladte fangster (TAC'er) og kvoter for hver medlemsstat, for de ti vigtigste og mest kommercielle fiskebestande i Østersøen.

Fortsæt med at læseØstersøen: Rådet er blevet enige om fangstbegrænsninger for 2022