De grønne tiltag bør ikke være fiskeri-erhvervets modsætning

Hvorfor nu denne præcisering af det grønne Danmark, der med Socialdemokratiets ministre og støttepartiernes, og et EU mandat, vil skabe en bæredygtig fremtid for Danmark, med en biodiversitets-strategi der skal samle Danmark, men som nu på papiret istedet øger begrænsningerne og dermed afstanden til både danskernes fritidsbeskæftigelse inden  for jagt, men også fiskeri.

Fortsæt med at læse De grønne tiltag bør ikke være fiskeri-erhvervets modsætning

Hvor bliver pengene af?

»Men nu er det også ved at være op over,« siger Svend-Erik Andersen som formand for DFPO og peger på at hvis Holland, Spanien og Frankrig kan, så kan vi også få økonomisk støtte ud til fiskerne hurtigt, men det haster

Fortsæt med at læse Hvor bliver pengene af?
Den forkerte kurs, er DFPO’s reaktion over EU’s 2020 kvoter for Østersøen
For alle de bestande, som har betydning for dansk fiskeri, af torsk, sild, brisling, rødspætte og laks, foreslår Kommissionen, at EU’s fiskeriministre vedtager at reducere kvoterne for 2020 sammenlignet med 2019.

Den forkerte kurs, er DFPO’s reaktion over EU’s 2020 kvoter for Østersøen

Han påpeger også, at det er Danmarks Fiskeriforenings anbefaling at droppe den foreslåede lukkeperiode og fastsætte en kvote for torsk i den vestlige del af Østersøen på niveau med kvoten for 2019.

Fortsæt med at læse Den forkerte kurs, er DFPO’s reaktion over EU’s 2020 kvoter for Østersøen
Østersøen: Kommissionens forslag sigter mod at forbedre bestandens langsigtede bæredygtighed
Kommissionen foreslår afbalancerede kvoter, efter et forsigtigheds-princip, af fiskeriets muligheder i Østersøen for næste år 2020.

Østersøen: Kommissionens forslag sigter mod at forbedre bestandens langsigtede bæredygtighed

Forskere har imidlertid opdaget, at situationen er forværret og det derfor er nødvendigt med nye og afgørende tiltag for at genopbygge alle bestande og arter

Fortsæt med at læse Østersøen: Kommissionens forslag sigter mod at forbedre bestandens langsigtede bæredygtighed