Mange danske Østersø torsk leveres direkte til aftagere i Polen.

Mange danske Østersø torsk leveres direkte til aftagere i Polen.

Langt fra alle danske østersøtorsk sælges her i landet – mange skibe vælger en udenlandsk havn, når fisken landes. I alt er der i årets første to måneder fanget 6.945 tons østersøtorsk. Heraf er hver 5. fisk landet i Polen.
I takt med at der bliver stadig færre danske fiskeforarbejdningsvirksomheder, vælger flere danske fartøjer at sælge fangsterne i udlandet.

I månederne januar og februar har danske fartøjer landet 1.334 tons fersk torsk i polske havne. Dermed går fisken uden om danske auktioner og danske forarbejdningsindustrier.

En af de skippere, der har valgt at lande i Polen er Søren Clausen fra O 91 ”Albatros”. Kertemindefiskeren har indgået en landingsaftale med A. Espersen A/S`s fabrik i Polen. Derfor lander skibet typisk i den polske havneby Darlowo, eller på landtangen Hel, der ligger ud for Gdanskbugten. ”Vi ved hvad vi har, for vi har indgået en fast pris aftale, som giver os en form for sikkerhed”, forklarer Søren Clausen. Det er 3. sæson han leverer til den polske fabrik; ”Samarbejdet skal ses i et længere perspektiv, vi ved jo priserne kan gå op og ned”

Ud over den faste pris, hæfter Søren Clausen sig også ved, at skibet har kort sejlads fra fiskerpladserne. Dermed bliver fiskeriet effektivt og der spares en del på oliekontoen. ”For os er der samlet set flere fordele end ulemper, ved at lande hernede”, opsummerer Søren Clausen situationen.

Danske fartøjer har i årets første to måneder også landet ca. 700 tons østersøtorsk i svenske havne. En stor del af disse landinger har dog været transit og fisken er efterfølgende kørt pr. lastvogn til Danmark.