Makrelforhandlinger

Makrelforhandlinger

Der arbejdes fortsat målrettet mod at sikre en afslutning af den nordatlantiske makrelstrid.

I sidste uge var EU embedsmænd rejst til møde i Reykjavik, for at drøfte situationen med den Islandske regering. Den 10. september havde EU embedsmænd, lignende drøftelser med Færøerne.
I sidste uge var EU embedsmænd rejst til møde i Reykjavik, for at drøfte situationen med den Islandske regering. Den 10. september havde EU embedsmænd, lignende drøftelser med Færøerne.

Sagen drøftes mandag d. 27. september i EU, hvor Rådet (Landbrugs- og Fiskerirådet) har emnet på dagsordnen. Her forventes et forhandlingsmandat udstukket til de kommende multilaterale forhandlinger.

Første runde i disse forhandlinger er fastsat til afholdelse d. 12. oktober og deltagerne vil være, EU, Norge, Island og Færøerne.

Makrelstriden startede, da parterne tidligere i år ikke kunne enes om en fordeling af fiskeri kvoterne. Det førte til, at først Færøerne, og derefter Island selv fastsatte stærkt forhøjede kvoter.

Kilde: FiskerForum.com/EK