Bilag 6 – FKA-rationsfisekri af kulmule i Nordsøen

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet:

”FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

Den til FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen disponible mængde er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen fra og med onsdag den 29. september 2010. Forbud mod at medbringe og lande kulmule fra Nordsøen fisket under FKA-rationsordingen træder i kraft fra og med fredag den 1. oktober 2010.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 29. september 2010”

Med venlig hilsen

Mik Jensen
Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet:

”FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

Den til FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen disponible mængde er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen fra og med onsdag den 29. september 2010. Forbud mod at medbringe og lande kulmule fra Nordsøen fisket under FKA-rationsordingen træder i kraft fra og med fredag den 1. oktober 2010.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 29. september 2010”

Med venlig hilsen

Mik Jensen