Makrel krig under opsejling..

Makrel krig under opsejling..

Skotske og Irske fiskere presser nu deres politikere hårdt for at få indført sanktioner mod Islandske og Færøske fisk, som udslag af makrel konflikten.
Konflikten mellem Norge og EU på den ene side og Island og Færøerne på den anden, har indtil videre kun været ført i skrift og tale, optrappes nu. EU`s jurister har foreslået en lang række tiltag og sanktioner rettet mod Island og Færøerne, som primært skal ramme de pågældende landes eksport af fisk. Kun Danmark ønsker at fare med lempe for ikke at ramme landenes økonomi for hårdt.

I et af forslagene fra EU ligger der blandt andet sanktioner mod fartøjer som deltager i makrelfiskeriet og som også omfatter forbud mod fartøjernes fremtidige fiskeri i EU sektoren, samtidig med at de hindres i at losse i EU havne. I praksis vil det ramme al eksport af pelagisk fisk og fiskemel fra Island og Færøerne og spørgsmålet vil herefter være om de magter at finde alternative markeder hurtigt nok i stedet for. Norge har allerede indført restriktioner overfor losning af Islandske og Færøske makrel i Norske havne.

Resultatet af den skærpede dialog og de indførte restriktioner, har kun medført at Island og Færøerne ikke længere lander makrel i hverken Norge eller EU.

Danmark står som en lus mellem to negle i sagen og er meget splittet i hvorledes og hvilke tiltag der skal sættes i værk for at tvinge island og Færøerne til at acceptere en aftale om makrelkvoter. Danmarks Dronning Margrethe er statsoverhoved på Færøerne og det gør kun situationen mere prekær og meget speciel. Flere danske politiske partier ønsker da heller ikke at presse Færøerne for hårdt på grund af rigsfællesskabet.

Noget tyder dog på at Danmark forsøger at finde en løsning gennem et stille diplomati, netop for at forhindre at komme i den penible situation at skulle lede arbejdet med at indføre sanktioner mod Færøerne.

Værdiskabelsen i makrelfiskeriet betyder meget for alle implicerede parter eksempelvis udgør fiskeriet for Norge ca. 15% af den samlede eksport af vildt fangede fisk. I Danmark udgør eksporten ca. 10% hvorimod Færøerne genererer en værdi svarende til 36.000 kroner pr. år pr. indbygger. For Island er tallet lidt lavere, men dog så højt at det stadig har vital betydning for landets økonomi.

Makrelaftale mellem Norge og EU for 2012
Norge og EU har indgået en bilateral aftale om kvoten for makrel 2012. Selv om Norge og EU strakte sig langt under forhandlingerne om makrellen, var det ikke muligt at indgå aftale med Island og Færøerne.

Efter Det Internationale Råd for Havforskning (ICES) råd og forvaltningsplan har man fordelt efter den traditionelle fordelingsnøgle, som giver Norge en kvote på 181. 085 tons makrel og 396.468 tons makrel til EU.