Limfjordens Østersfiskere fik torsdag foretræde for fødevareudvalget

Limfjordens Østersfiskere fik torsdag foretræde for fødevareudvalget

Østersfiskerne fra Limfjorden er frustrerede over lave kvoter og en fødevareminister, der ikke lytter til dem.
Fødevareudvalget på Christiansborg
Peter Pedersen, østersfisker fra Mors, og formanden for Limfjordsfiskernes Østersforening Reinhardt Schmidt fra Thyborøn, havde torsdag fået foretræde for fødevareudvalget på Christiansborg. De ønskede at forklare udvalget, hvorfor de nye lave kvoter for østersfiskeriet i Limfjorden ikke er holdbare, og ønskede svar på hvorfor de nægtes adgang til deres historiske fangstpladser i Nissum bredning.

Østersfiskernes frustrationer
Venstres Fiskeriordfører, Thomas Danielsen, kan godt forstå østersfiskernes frustrationer.
”I 2004 havde vi en bestands vurdering som i år. Det gav en kvote på 800 tons, men den nuværende regering har valgt at beskære kvoten med 75 pct. til kun 200 tons.,” siger Thomas Danielsen. ”Som fjordfisker må man stå på flere ben og lige nu er det som om, det ene ben bliver amputeret. Vi har ikke ønsket en kvote på 800 tons, 200 tons er bare alt for lidt. Både erhvervet og opkøberne er enige om, at 450 tons i år vil være passende og bæredygtigt på langsigt. Det vigtigste er, at vi kan overleve, og at der stadig er østers at fange i fremtiden,” forklarer Peter Pedersen.

Andre end fiskerne rammes
Reinhardt Schmidt mener, at lavere kvoter også kan ramme andre end fiskerne.
”Der har omkring fjordfiskeriet været en god udvikling gennem de seneste 10 år med fornyet optimisme og flere gode investeringer, mere liv og flere turister i de små fjordhavne. Den udvikling vil stoppe på grund af ministerens beslutning”, siger han.

Fiskerierhverv under udfasning
Begge har de en følelse af, at der er tale om en udvikling, hvor de mindre fiskerierhverv er under udfasning. ”Vi kæmper selvfølgelig imod. Måske havde regeringen troet, at vi var for små og svage til at gøre oprør, men det er over vores fatteevne, at de kan gøre sådan noget mod et helt hverv, og vi føler, at ministeren overhovedet ikke lytter til os,” siger Reinhardt Schmidt.

Ønsker redegørelse
Thomas Danielsen har bedt ministeren om en redegørelse for, hvordan hun er kommet frem til kvoten. ”Det undrer mig meget med den bestandsvurdering DTU Aqua ellers er kommet frem til. Men det er en politisk beslutning, som alene regeringspartierne er kommet frem til. Desværre blev vi aldrig inviteret ind til mødebordet. Derfor er jeg spændt på at se ministerens redegørelse,” slutter Thomas Danielsen.

Kilde: ref. Limfjordsfiskernes Østersforening
FiskerForum.com