Kystfiskerne måber over COWIs sjuskeri

Kystfiskerne måber over COWIs sjuskeri

Max Christensen, initiativtager til den ny Foreningen for Skånsom Kystfiskeri undrer sig meget over COWI-rapportens udgangspunkt.

“Rapporten skulle jo hjælpe kystfiskeriet til at blive mere rentabelt og vise hvordan vi kunne få bedre vilkår for at skabe vækst . Men rapporten tager udgangspunkt i, at det bliver ved at gå dårligere og dårligere for kystfiskeriet og så er det jo svært at vise at det kan betale sig at investere i en mærkningsordning, hvis kystfiskeriet så alligevel forsvandt. Så derfor virker det ikke helt som om at man rigtigt har forstået opgaven. Ideen med kystfiskercertifikatet er jo at skabe fremgang for kystfiskeriet, at udvikle istedet for at afvikle”

Det billede af udfordringerne, som rapporten tegner, ligger også langt fra den virkelighed, som fiskerne oplever.

”Vi er ret overraskede over rapportens budskaber, og vi synes at tankerne bag rapporten ligger fjernt fra den virkelighed, vi oplever i vores hverdag. Det er tydeligt, at COWI ikke har gjort sig den ulejlighed, at ringe til nogen af os, som er kystfiskere, for at høre, hvor skoen trykker i kystfiskeriet. Det er nemlig ikke kun torsken eller rødspætten, som udgør vores indtjening, så det er svært at forstå, at Cowi kun kigger på torsken og har et lille sjusket regnestykke om rødspætten. Det vigtige for os er, at alle vores fisk kan blive landet til en rimelig pris, og at vi på den måde kan garanteres en rimelig indtjening. Det ville gøre en forskel for kystfiskerne”

Også det korte tidsperspektiv i rapporten ærgrer kystfiskerne.

”Det er irriterende at se, at der skal tælles sådan på knapper, når der skal uddeles penge til kystfiskeriet. Der bliver givet flere hundrede millioner støttekroner til andre dele af fiskeriet uden at det regnes ud om det lige kan betale sig i merindtjening over de næste 10 år.” siger Max Christensen og fortsætter: ”Desuden mangler rapporten helt at tage højde for de ekstra arbejdspladser, som er i kystfiskeriet. Samfundet bliver jo ikke rigere af, at der er en masse mennesker som bliver arbejdsløse i stedet for at fange fisk på en skånsom måde og samtidigt bidrage til liv i havneområderne. Rapporten fokuserer kun på, at kystfiskerne kan få 20% mere for fisken, men gevinsten for samfundet er jo meget større end det.”

Læs hele COWI rapporten her

Læs mere om stiftende generalforsamling for kystfiskerne