Mærke for kystfiskerfanget fisk ingen succes

Mærke for kystfiskerfanget fisk ingen succes

Det er konklusionen i en netop offentliggjort COWI rapport, at økonomien i en mærkningsordning for den kystfanget fisk ikke vil forbedre økonomien væsentligt for kystfiskerne.

Stik imod alle forventninger, kommer rapporten, som er bestilt af Fødevareministeriet frem til, at trods en helt klar grøn profil over det naturskånsomme og bæredygtige fiskeri med garn langs de danske kyster, vil dette ikke forbedre økonomien i kystfiskeriet, med en speciel mærkning af disse fisk når de skal sælges.

En ordning vil ifølge rapporten give et såkaldt meromsætningspotentiale på kun 3.333 kroner om året per kystfisker (samlet 600.000 kroner). Omkostningerne til mærket skal også betales, og de er skønnet til at ligge mellem 4 og 5,4 millioner kroner de første fem år, så det vil blive vanskeligt at få ordningen til at løbe rundt. Omkostningerne ville dog falde en smule efter de første fem år.

Fødevareministeriet arbejder i stedet på at skabe vækst i kystfiskeriet på andre måder.

  • Et eksempel er NaturErhvervstyrelsens nye facilitator. Facilitatoren skal informere og rådgive om havog fiskerifondsprogrammet og dets støttemuligheder for bl.a. kystfiskere.
  • Et andet eksempel er den nye kystfiskerordning, som snart fejrer 1-års fødselsdag. Den gør, at kystfiskerne får en større andel af de samlede danske fiskekvoter og dermed også lov til at fange flere fisk. Ordningen belønner også kystfiskere, som bruger skånsomme fiskeredskaber, med højere kvoter end de øvrige kystfiskere.

Arbejdsgruppe anbefalede en mærkningsordning

Fødevareministeriet nedsatte i 2012 en arbejdsgruppe om kystfiskeri. Arbejdsgruppen kom i maj 2013 med deres anbefalinger til fremme af kystfiskeri, herunder en anbefaling om at udvikle et kystfiskermærke. For at få afdækket mulighederne for et kystfiskermærke bad Fødevareministeriet konsulentfirmaet COWI om en kvalificeret vurdering af muligheder for at introducere et mærke for kystfiskerfanget fisk i Danmark.

Læs Cowi rapporten her

Læs Cowis perspektiveringsnotat

Læs om kystfiskerordningen her

Læs mere om den nye facilitator til kystfiskeriet