Der er masser af små tunger og torsk i Kattegat

Der er masser af små tunger og torsk i Kattegat

Det er konklusionen fra fiskeskipper Poul Erik Hansen, der med trawleren H79 Tiki af Gilleleje, for tiden har to havbiologer fra DTU med ude på forsøgsfiskeri.

Gilleleje skipperen fortæller til FiskerForum, at sammenholder man kvoteudspillet fra EU-Kommissionen sidst i oktober, hvor man anbefalede en kvotenedskrivning på 41,9 procent på tunger i forhold til sidste år i de danske farvande. Hamonerer dette slet ikke med de store mængder af små tunger og torsk, som H79 Tiki i ca. halvanden uge har fisket omkring Anholt i kattegat og op langs svenske-kysten.

Undersøgelse af Kattegat

Den knapt 15 meter lange ståltrawler H79 Tiki er indlejet af DTU til et togt på 3 uger, hvor man fisker fra Gilleleje til Flommen i Sverige og videre over omkring Anholdt, hvorefter båden i den sidste uge trækker sydover til Grenå og Bønnerup og længere ned.

Poul Erik Hansen har tidligere deltaget i disse forsøgsfiskerier og udfra tidligere erfaringer anslår han antallet af små tunger og torsk til at være steget i antal, set i forhold til selv de bedste årgange for år tilbage. Noget der lover godt for det fremtidige fiskeri og som også taler lodret imod EU-Kommissionens kvotenedskrivninger for 2015.

Resultatet af det 3 uger lange togt vil ifølge DTU havbiologerne om bord på H79 Tiki, indgå i ICES kvoteanbefalinger.

FiskerForum.com