Kompensationsmidler fratages torske-fiskerne i Østersøen

Kompensationsmidler fratages torske-fiskerne i Østersøen

Der blev for finansloven 2017 afsat 24 millioner kroner til en etårig national kompensationsordning målrettet fiskere der var særligt hårdt ramt og berørt af reduktionen af torskekvoterne i Østersøen i 2017.

Disse midler udbetales til fiskerne løbende over sommeren 2017 og fordelingen er fremkommet ved at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udsendte et »afgørelsesbrev« med kompensationsbeløbet til alle de omfattede og berørte fiskere. Man skulle, når brevet var modtaget, returnere det med fiskerens underskrift og beløbet ville så efterfølgende blive udbetalt.

Flere fiskere undre sig

Man kendte således beløbets og støttens størrelse inden »afgørelsesbrevet« blev sendt ud fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Eneste joker her, var hvis nogle fiskere ønskede at klage over beløbets størrelse eller hvis der kom klager fra de mange fiskere der overhovedet ikke har fået tilkendt erstatnings- og kompensationsbeløb. Der skulle selvfølgelig henstå et mindre beløb til disse sager.

Hvorfor får fiskerne så ikke hele beløbet, når man nu allerede ved, at alle 24 millioner kroner næppe bliver brugt. Næsten 25 procent eller 4,8 millioner kroner, står således ubrugte tilbage på kontoen. Hvorfor har Langbrugs- og Fiskeristyrelsen ikke fordelt det bedre, så flere penge til fiskerne kunne afhjælpe deres ulykkelig situation. Det er selvfølgelig forståligt, at styrelsen indregner et mindre beløb til klagesager, men at tilbageholde næste en fjerdedel af beløbet lyder lidt som »overkill«.

Kompensationen er udbetalt efter det såkaldte »de minimis-statsstøtte« under paragraf 24.26.10.10 – Kompensationsordning til torskefiskere i Østersøen og krævede følgende af fartøjsejerne:

  • Fartøjet skulle have fisket efter torsk i Østersøen i referenceperioden 2013 til 2015
  • Fartøjet skulle have haft minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2014 og 2015
  • Fartøjets andel af fangster af torsk fra Østersøen i referenceperioden skulle have udgjort minimum 20 pct. af fartøjets samlede landingsværdi, heraf skulle minimum 10 pct. være fanget i enten vestlig eller østlig Østersø
  • Landingsværdien af fisk fanget i Østersøen i referenceperioden skulle udgøre minimum 30 pct. af fartøjets samlede landingsværdi
  • Kompensationsbeløbet skulle være højere end bagatelgrænsen på 5.000 kr.
  • Kompensationsbeløbet for nyetablerede fiskere, der ikke havde fisket i hele referenceperioden, beregnes forholdsmæssigt ud fra de år, hvor de har været aktive inden for referenceperioden.

Størrelsen af kompensationsbeløbet, der næsten i alle tilfælde er udbetalt, dækker ikke tilnærmeligt vist det tab, fiskerne har lidt. Fiskerne selv har måttet afskrive temmelig store beløb. Derfor virker det direkte modsat, at når nu pengene er bevilget, hvorfor lader man så et så stort beløb tilgå andre. Ikke sådan at forstå, at den landbaserede forarbejdning af fisk ikke fortjener samme opmærksomhed som fiskerne, men det skulle man vel have taget højde for inden kompensationsbeløbene blev fastsat og vedtaget. Dette virker mest af alt som politisk valgflæsk, man lover i øst og holder i vest. Med den ene hånd lover man bod og bedring med en kompensation på 24 millioner (fratrukket Fiskeristyrelsens administrationsomkostning på 1,9 millioner) hvilket giver de 22,1 millioner kroner. (Man skulle ellers tro de fik penge nok til at administrere kontrolforpligtelsen)

Men et støttebeløb af denne størrelse var virkelig gode nyheder for fiskerne. Men måske knapt så opmuntrende, hvis de samtidig havde fået at vide, at beløbet istedet for 24 millioner lige skulle fratrækkes administrationsbidrag på 1,9 millioner først og siden yderligere et fratræk på 4,8 millioner til andre formål end fiskernes), så havde havde ordningen måske ikke set helt så attraktiv ud. Fra 24 millioner minus 6,7 millioner giver stadigvæk kun 17,3 millioner, som danske Østersøfiskere har fået i direkte kompensation, for et mistet fiskeri der over tid kan koste det økonomiske grundlag for deres fortsatte fiskeri.

Alle midler skulle selvfølgelig have været udbetalt til de fiskere, der har været særligt hårdt ramt af kvotereduktionen på torsk i Østersøen. Istedet anbefales det nu til finansudvalget, at de støtter en overførsel af 4,8 millioner kroner givet under den Europæiske Hav- og Fiskerifond, landet under paragraf 24.26.30 »Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering«, hvilket ligger langt fra de højtidlige løfter som fiskerne i sin tid fik.

FiskerForum.dk