Kollerup og Poulsens fiskeriaftale koster fiskeriet arbejdspladser

Kollerup og Poulsens fiskeriaftale koster fiskeriet arbejdspladser

Det syntes at være den umiddelbare Konsekvens af fiskeriaftalen: »Loft over kvotekoncentration« fra den 16. november 2017. En politisk aftale der tog kvælertag på fiskerierhvervet med endnu flere regler og paragraffer, for at hindre at dansk fiskeri blev samlet på for få hænder.

En aftale der nu viser sig at have en både uheldig og men også meget kedelig konsekvens for Brian Bloch Larsen i Hanstholm, der indtil for nyligt var fisker og ejer af 49 procent af kutteren HM 349 »Stefanie«, der er hjemmehørende i Hanstholm. Men regeringens nye fiskeriaftale fra november har sat en kæp i hjulet for en god forretning, mener fiskeren, der nu har opgivet fiskeriet og solgt sin båd til Norge.

Fiskeriet i Hanstholm mister således betydelige landinger og besætningen på 12 fiskere skal nu ud og søge nyt arbejde.

Ordlyden i Kollerups og Poulsens fiskeriaftale

Med aftalen fra november måned sidste år, blev der indført en ny model til opgørelse af kvoteejerskab. Der blev etableret en oplysningspligt for alle kvoteejere, der havde økonomiske engagementer i virksomheder eller hos personer, der ligeledes ejer kvoter, så dette i dag tæller med i det samlede kvoteregnskab. Reglerne blev ligeledes strammet op med koncentrationslofter for arter, der endnu ikke har lofter, samt et kvotekoncentrationsloft for selskaber.

Men ideen med at sprede kvoteejerskabet yderligere, har vist sig at have en yderst uheldig konsekvens for fisker Brian Bloch Larsen i Hanstholm, der kun nåede at være skipper på eget dæk i ca. 17 måneder, inden denne 6 måneder gamle regel fællede en ung skipper i faget samt hans skib og besætning.

Sagen omtales i TVMidtVest, som har talt med Hanstholm-fiskeren, der ikke har kunnet tilkøbe de kvoter han ønskede. Nu har han solgt sit fartøj og han kaster i den anledning skylden for de mange mistede arbejdspladser på folketingspolitikerne Ib Poulsen (DF) og Simon Kollerup (A). Brian Bloch Larsen siger i den anledning til TVMidtVest, »Det er den politik, som de har ført til torvs, der er skyld i det, der sker. Vi kunne godt have drevet det videre, men den plan vi har haft for forretningen, den er simpelthen savet over ved knæene,« siger en skuffet Brian Bloch Larsen videre. »Takket være Simon Kollerup og Ib Poulsens tåbelige nye fiskeriregulering fik vi kun 17 måneder ombord i den nye båd inden de savede vores forretningsplan over ved knæene.. Hvis det er fremtiden for dansk fiskeri, siger jeg tak for kaffe,« lyder slutbemærkningen blandt andet på Brian´s facebook side, her refereret af TVMidtVest.

Ærgerligt for fiskeriet

Igennem de seneste år har fiskere som Henning Kjeldsen, der var medjeer af fartøjet »Stefanie« med 51 procent, fået flere unge fiskere ind i erhvervet, i nye og nyrenoverede fartøjer, der godt udrustet og topmoderne, har gjort det muligt for selv helt unge fiskere, at få den bedst mulige start i fiskeriet. Det har givet job til utallige underleverandører og værfter samt skabt øget beskæftigelse i fiskeriet og på land. En forretningsidé der var populær og meget berømmet i branchen. Den æra syntes at være slut nu.

Borgmester Ulla Vestergaard fra Thisted Kommunes er selvsagt ærgerlig på Hanstholm Havns vegne over udsigten til en mulig nedgang i landingerne og selvfølgelig også over de mange mistede arbejdspladser lokalt. Borgmesteren indkalder nu de øvrige nordjyske fiskerikommuner, til et møde hvor der vil blive fremlagt forslag til nye rammevilkår, der gerne skulle ende ud med at flere investorer kunne se sig selv som kommende investorer i kuttere i Hanstholm.

Kollerup har i en kommentar overfor TVMidtVest udtalt at salget fra den nordjyske fiskeres side, er en aggressiv handling og efter Kollerups hoved, en helt unødvendig handling. Han føler sig helt uden skyld i det skete, selvom han var én af hovedarkitekterne bag fiskeriaftalen. Han frasiger sig samtidig ansvaret, for at handlen er gået ud af landet og henviser samtidig til at et Folketingsflertal stod bag beslutningen om den nye regulering af fiskeriaftalen fra den 16. november.

Handlinger har konsekvenser, det gælder også for love.