Klar udmelding – fjern zonerne for tobis i Nordsøen

Klar udmelding – fjern zonerne for tobis i Nordsøen

Så klart og enkelt kan det siges. Det vil samtidig redde tobis sæsonen 2015 for de danske industrifiskere.

Udmeldingen kommer fra en fisker ud i faget, som allerede dengang to biologer fra København, begyndte at slå blyantstreger på et kort over Nordsøen sagde, ” Hvis i ikke får stoppet dette i tide, vil det betyde stop for dansk tobisfiskeri.” Hvilket Gullak Arngrimsson Madsen så afgjort har ret i.

En biologisk skrivefejl

Det vi ser i dag er en uforklarlig zoneinddeling for industrifisken tobis, som efter biologernes mening blev indført for at fremme det bæredygtige fiskeri og undgå en nedfiskning i enkelte områder. Men det er i stedet efter fiskernes mening, endt med at skade bestanden og fuldstændigt ødelægge økonomien i industrifiskeriet og fiskernes muligheder.

Gullak vender i sin snak med FiskerForum, tilbage til tidligere tiders gode tobis fiskeri, hvor der blev fanget mellem 800.000 til 1.500.000 tons tobis. Vel og mærket uden mærkelige blyantstreger på et kort. Som Fiskeren med HG 264 Ruth husker det, som et fiskeri der nærmest kan sammenlignes med hvad alle industrifiskere og trawlere har oplevet i år på Doggerbanke og vel og mærket på alle pladser i området.

Drop tobis zonerne i Nordsøen

Så et enkelt forslag til landets politikere og ikke mindst til vores Fødevareminister. Et forslag der kan løse problemerne her og nu for det valutaskabende tobisfiskeri, er ifølge Gullak Arngrimsson Madsen, Fjern zoneinddelingen i Nordsøen for tobis – så er der fisk nok til alle også uden det går ud over bestanden.

FiskerForum.com