Kameraovervågning: De få tager skraldet for de fleste..

Kameraovervågning: De få tager skraldet for de fleste..

I den ophedede debat der for tiden ruller henover vores medier, med Danmarks Fiskeriforening og Fiskeriministeriets aftale- og forståelsespapir omkring den elektroniske Monitorering, har fisker, reder og bestyrelsesformand for Læsø Fiskeindustri Gregers Jacobsen, stået på mål for en del kritik.

Som én af de frivillige Kattegat-fiskere, der har meldt sig under fanerne med kamera ombord, har Læsø-fiskeren senest været på facebook med en forklaring på hvorfor han har valgt at tage et år med kamera ombord.

I søndags var Gregers Jacobsen inviteret med til offentliggørelsen af den aftale om »Fælles forståelse« der er indgået mellem ministeren og Danmarks Fiskeriforening (DFPO) og han præciserer her hvorfor han syntes det er godt politisk håndværk fra DFPO´s side, for som han understreger, er det en aftale der bløder op for en meget fastlåst og yderst vanskelig konflikt, mellem fiskerne og myndighederne.

Gregers Jacobsen skriver videre; Jeg bliver oprigtigt ked af nogle af de kommentarer der er kommet efterfølgende og vil gerne her forklare mine bevæggrunde.

Siden stormødet i Aalborg er der brugt mange kræfter på at få ministeren ned fra det såkaldte »grønne træ«. På forskellig vis har de fleste af os medvirket i kampen mod tvungen statslig kameraovervågning, og på Læsø er holdningen uændret.

Hvis blot et af vore fartøjer med TVANG pålægges kamera så kører vi en retsag, gerne i fællesskab med andre, for at få et sådant krav prøvet rent juridisk. Det har både Brian Valentin og Klaus Hjørne Pedersen udtrykt helt klart.

MEN en sådan retssag har ikke opsættende virkning, og derfor har det været vigtigt, at finde en måde at fjerne det krav om kamera, som 14 fartøjer har haft hængende over hovedet i længere tid. Vel at mærke i et forløb uden dialog mellem erhvervet og myndigheder, og hvor alle andre påtvinges kamera i 2021.

Der er lavet underskriftsindsamling, både DFPO og Læsø Fiskeriforening har sat jurister og advokater på sagen, og det er lykkes at få mobiliseret en betydelig politisk modstand. Det har helt sikkert rusket i det »grønne træ«, men uden at ministeren har fraveget kravet om kameratvang, der i hvert fald i begyndelsen blev begrundet med et hensyn til at beskytte torskebestanden.

Allerede mandag den 2. marts afleverede vi, Læsø Fiskeri-forening og Læsø Fiskeindustri, et ideoplæg til fiskeri-ministeren med konkrete konstruktive forslag til en reel beskyttelse af torsk i Kattegat, herunder et midlertidigt stop for fiskeri af torsk.

Forslaget fik betegnelsen »Læsø-modellen«
Det blev efterfølgende af DFPO udmøntet i et konkret oplæg, som DFPO ved foretræde forelagde for Folketingets Fødevareudvalg onsdag den 10.juni.

To dage efter mødtes vi igen med Fødevareudvalgets formand Rene Christensen DF på Læsø. DFPO var repræsenteret ved formand Svend-Erik Andersen og direktør Kenn Skau Fisher, Fra Læsø Fiskeriforening Brian Valentin samt undertegnede, og derudover Læsøs borgmester Karsten Nielsen og Lasse Dahl Pedersen, der er vores nye direktør på Læsø Fiskeindustri.

Konklusionen var desværre ganske klar. Stor sympati for det ideoplæg der var lavet, men den politiske virkelighed forblev uændret. Der er et klart politisk flertal der støtter og forventer, at ministeren gennemtvinger kamera-overvågning i Kattegat. I første omgang på 15 fartøjer.

Derfor opstod tankerne om at »tilbyde« ministeren noget
Det blev at DFPO på et aftalt grundlag med reel dialog, forsøger at finde et antal fartøjer, der frivilligt vil tage kamera ombord i en periode.

Det er tanker som jeg klart påtager mig et medansvar for, og jeg er helt klar over, at ingen på nuværende tidspunkt kan vurdere eller garantere, om den valgte strategi er den rigtige i forhold til at fjerne truslen om tvangsovervågning med kamera.

Det har helt sikkert heller ikke været nogen nem beslutning internt i DFPO, men man skal huske på alternativet. Jeg kan være meget tvivlende over for solidariteten (red. fiskerne imellem) med de 14 udpegede fartøjer, når politiet har medvirket til opstilling af kameraer, og der evt. kommer bødekrav og inddragelse af fiskeritilladelse m.v.

Ved at DFPO tilbyder deltagelse i et »frivilligt« forsøg fik ministeren et tilbud han dårligt kunne afvise rent politisk, og det har givet ham den nødvendige »landingsbane«. Det kan vi som fiskere kun være interesseret i. Det her er ikke blot et spørgsmål om vindere eller tabere, men kun om at finde brugbare løsninger.

Efter min opfattelse er der indgået en våbenhvile i et år frem til 31.oktober 2021, hvor dét der betegnes som fase 1 skal evalueres.

På den måde får vi et år til at tage ministeren på ordet: Kan kameraerne placeres, så det kun er fisken der monitoreres osv.
Omvendt får vi også mulighed for overfor offentligheden at dokumentere vores egne argumenter: At hummerfiskeriet er et rent fiskeri med begrænset udsmid, meget få torsk osv.

Der sker rigtigt meget på et år også rent politisk
Jeg oplevede i går ved offentliggørelsen, at ministeren har skruet ned for retorikken, og i den fælles pressemeddelelse nævnes direkte, at forsøget vil medvirke til at indhente vigtige informationer om fordele og ulemper ved anvendelse af kamera som kontrolmetode.

I samme fælles pressemeddelelse fastslår Svend-Erik Andersen endnu engang, at fiskerierhvervet er imod tvungen kamera-overvågning.

Så derfor: Hvis det ved evalueringen af forsøgsperioden (fase 1) viser sig, at der ikke er enighed om det videre forløb, ja så ophører frivilligheden selvfølgelig også. Så eksisterer den »Fælles Forståelse« ikke mere – Så vil våbenhvilen også være slut.

Gregers Jacobsen

Se videoklippet fra i søndags 

Skriv et svar