Fiskeriministeren vil sikre Danmark forskellige fiske-arter i Brexit-forhandlingerne

Fiskeriministeren vil sikre Danmark forskellige fiske-arter i Brexit-forhandlingerne

Med en stigende bekymring for, hvor den britiske skilsmisseaftale fører os hen, har dansk fiskeri og branchen som helhed et ønske om, at man i forhandlingerne vil sikre en pæn andel af de fiske-kvoter, som er meget vigtige og helt vitale for Danmark.

Det syntes at være konklusionen på fiskeriminister Mogens Jensen’s Brexit-tur i det Nordjyske, hvor han ved flere fiskeri-virksomheder i Nordjylland, diskuterede konsekvenserne af et muligt No-Deal Brexit.

Og konsekvenserne står i kø, hvis briterne vælger at gå fra forhandlingsbordet uden en aftale. Omkring 40 procent i volumen af de fisk, der bliver landet fra danske fartøjer stammer fra fiskeri i de britiske farvande, og de udgør en samlet værdi på ca. 1 mia. kr. årligt.

Derfor var Fiskeriministerens vigtigste budskab på Brexit-turen i det Nordjyske da også, at den danske regering vil gøre alt for, at sikre at EU lander en så god aftale som overhovedet muligt med briterne. En ambition som Danmark heldigvis deler med en hel række andre europæiske lande, der som Danmark har fået deres fiskeri i klemme.

Men industrien og fiskerne får under alle omstændigheder brug for at afstemme deres forventninger til det praktisk mulige. For
som fiskeriminister Mogens Jensen påpeger, så kommer vi under alle omstændigheder ikke til at opleve de samme fiskerimuligheder, som vi havde før Brexit. Derfor er det også et mål for ministeren, som ifølge ham selv, har sat alle ressourcer ind på, at sikre danske fiskere den bedst opnåelige fiskeriaftale som muligt, hvilket vil sige, at få så pæn en andel af de fiskekvoter, som nu engang er de vigtigste for dansk fiskeri.

Fiskekvoterne er kun den ene side af problemet i Brexit
Det er som flere påpeger ikke kun kvoterne der spiller en vigtig rolle i Brexit-slaget omkring Nordsøen, men også i høj grad adgangen til det britiske område samt eksportudfordringen hvis en fiskeri- og handelsaftale udebliver. Bæredygtigheden kan også komme under pres i tilfælde af et britisk Nej.

Men den danske fiskeriminister har sat gang i lobbyismen, hvor danske embedsmænd i øjeblikket arbejder med fiskeorganisationer både nationalt og internationalt, der har fiskeinteresser omkring Storbritannien. Her prøver de at finde det berømte fælles fodslag, hvilket er den måde man fra politisk hold forsøger at få indflydelse på, når man nu ikke selv sidder ved det runde bord i Brexit-forhandlingerne.

For ministeren handler det om at sikre så bredt et resultat som muligt og et resultat som tilgodeseer bredes muligt og flest mulige.

Ministerens Brexit-tur i det Nordjyske, udspringer af et brev fremsendt af fem jyske borgmestre i forrige uge, der afsendte et bekymringsbrev til ministeren, hvor der stod at netop disse kommuner ville blive usædvanligt hårdt ramt, hvis briterne og EU skulle vælge at gå fra hinanden uden en aftale. I brevet blev det understreget, at de Danske vestkystbyer og samfund lever af dets havne, herunder specifikt fiskeriet. Så en udelukkelse af EU’s fiskere fra britiske fiskefarvande vil have yderst fatale og meget store konsekvenser for byerne og lokalsamfundene på den jyske vestkyst. Det var det gennemgående budskab fra borgmestrene i brevet til ministeren.

Derfor er det yderst essentielt, at EU’s Brexit-forhandlere ikke går på nogen form for kompromis med fiskeriets hidtidige rettigheder, når der forhåbentligt i de kommende uger skal nås en løsning med briterne inden for den nærmeste fremtid.

Skriv et svar