IOK for havgalt

IOK for havgalt

Havgalt kvoten fordeles blandt fartøjer, der har været aktive i perioden 2008 – 2010
Efter flere drøftelser blandt de pelagiske fiskere og i Erhvervsfiskeriudvalget er det blevet besluttet at regulere fiskeriet efter havgalt med IOK, på samme måde, som det sker for de fleste andre industri arter.

Fartøjer, som i perioden 2008-2010 har landet havgalt, tildeles IOK. Kvoteandelene tildeles forholdsmæssigt på grundlag af det enkelte fartøjs samlede landinger af havgalt i perioden 2008-2010, dog tæller den første danske landing af havgalt i 2008 med tredobbelt vægt i beregningsgrundlaget.

Fiskeridirektoratet oplyser videre, at såfremt fartøjet i mellemtiden er udgået, tildeles kvoteandelene de fartøjsejere, som ejede fartøjet på det tidspunkt hvor fartøjet udgik. Fartøjsejerne har derefter 18 måneder til at overføre kvoteandelene til et, eller flere andre fartøjer.

Der er udstedt en ændringsbekendtgørelse til Reguleringsbekendtgørelsen, som fastsætter vilkårene for tildeling af IOK for havgalt.

Danmark er af EU blevet tildelt en kvote for havgalt, som i 2011 er på 7.900 tons. Der afsættes forud for beregning af årsmængder, op til 5 % af den danske kvote af havgalt til reserve.