Ib Poulsen (DF) roder med lånefisk og kalder det et »Byttecirkus«.
Dansk Folkepartis fiskeriordfører har nu kastet sin interesse på ordningen om tildeling af lånefisk til unge fiskere. En interesse som man kan mistænke ham for både at gå andres ærinde, men også at hr. Ib Poulsen har sin helt egen forstilling om hvorledes en lånefiske-pulje skal formidles og håndteres.

Ib Poulsen (DF) roder med lånefisk og kalder det et »Byttecirkus«.

Dansk Folkepartis fiskeriordfører har nu kastet sin interesse på ordningen om tildeling af lånefisk til unge fiskere. En interesse som man kan mistænke ham for både at gå andres ærinde, men også at hr. Ib Poulsen har sin helt egen forstilling om hvorledes en lånefiske-pulje skal formidles og håndteres. Han bliver blandt andet i Jydske Vestkysten citeret for at miskreditere lånefiskeordningen kraftigt, med udtalelser som, »at man forærer statens værdier til nogen, som så tjener penge på noget ved ikke at røre en finger.«

 

Interessen fra hr. Ib Poulsens side kan selvfølgelig også være af ren faglig karakter, for Dansk Folkepartis fiskeriekspert har måske ikke i tilstrækkelig grad holdt sig orienteret om og fulgt med i, de ændringer der er sket i ordningen omkring lånefisk for yngre fiskere.

 

Ministeren for Fiskeriet, Eva Kjer Hansen har efter Fiskeristyrelsens undersøgelse af lånefiske-sagen om to Hvide Sande Fiskere, Christoffer Iversen og Jakob Møller Jensen, intet at udsætte på tildelingen af lånefisk til de to fiskere. Undersøgelsen blev i marts måned sat i værk, efter der var kastet mistanke om svindel med lånefiske-ordningen. Efter undersøgelsen af de to vestjyske fiskeres køb af ejerskab i henholdsvis RI 275 »Karinette« og RI 372 »Anni Nielsen«, er der ikke fundet uregelmæssigheder sted. Begge fartøjer fik tildelt gratis havtaske, mørk-sej, torsk, brisling og tobis.

 

Trods det klare og frikendende svar fra Fiskeriministeren, om at der intet ulovligt var foregået i følge Fiskeristyrelsens undersøgelse, ændre det åbenbart ikke ved Ib Poulsens mening om låneordningen, som han fortsat mener ikke fungerer i den ånd, som ordningen oprindeligt var tænkt. Han ønsker derfor en gennemgang med fiskerierhvervet om ordningen, hvilket Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) erklærer sig parat til.

 

I Jydske Vestkysten refereres formanden for DFPO Svend-Erik Andersen for følgende udtalelse: »Lånefiskordningen er en rigtig god ordning for dansk fiskeri. Både i forhold til at sikre generationsskifte og til at få nye fiskere ind i erhvervet. Vi vil naturligvis gerne have en dialog med politikerne om ordningen og ikke mindst de positive effekter, som ordningen har for dansk fiskeri.«

 

Lånefisk-ordningen blev i sin tid etableret, som en økonomisk håndsrækning til førstegangsetablerede yngre fiskere. Ordningen får sine fisk fra den samlede danske fiskekvote, hvor der reserveres to til fem procent til de yngre fiskere, der således gratis tildeles lånefisk, så fiskerne ikke skal ud at finansierer køb af kvoter. Dette giver de nyetablerede fiskere et fornuftigt råderum i de første svære år. I de sidste tre år har 28 fiskere fået lånefisk tildelt.