Ib Poulsen (DF) roder med lånefisk og kalder det et »Byttecirkus«.
Dansk Folkepartis fiskeriordfører har nu kastet sin interesse på ordningen om tildeling af lånefisk til unge fiskere. En interesse som man kan mistænke ham for både at gå andres ærinde, men også at hr. Ib Poulsen har sin helt egen forstilling om hvorledes en lånefiske-pulje skal formidles og håndteres.

Ib Poulsen (DF) roder med lånefisk og kalder det et »Byttecirkus«.

Trods det klare og frikendende svar fra Fiskeriministeren, om at der intet ulovligt var foregået i følge Fiskeristyrelsens undersøgelse, ændre det åbenbart ikke ved Ib Poulsens mening om låneordningen, som han fortsat mener ikke fungerer i den ånd, som ordningen oprindeligt var tænkt.

Fortsæt med at læse