Hollandske bomtrawlere rasende – EU forbyder »strøm-fiskeri«
EU forbyder fuldstændigt pulserende strømfiskeri fra juli måned 2021. 42 licenser trækkes tilbage allerede i år.

Hollandske bomtrawlere rasende – EU forbyder »strøm-fiskeri«

Sagen om de hollandske bomtrawlere, der trods en 5 procent max-regel for strømfiskeri også i Holland, alligevel har givet 84 hollandske fartøjer tilladelelse til bruger puls og strømførende bomtrawl, har nu fundet sin afgørelse ved EU-kommissionen. EU forbyder fuldstændigt pulserende strømfiskeri fra juli måned 2021. 42 licenser trækkes tilbage allerede i år.

Dvs. at Elektrisk bomtrawling, som specielt hollandske bomtrawlere benytter sig af, bliver skåret med 50 procent i år, således 42 fartøjer tages ud af dette fiskeri, skriver Fishing News i dag. De skriver videre, at aftalen om »de tekniske foranstaltninger i fiskeriet«, som der blev opnået enighed om i Strasbourg onsdag den 13. februar mellem EU-Kommissionen, Rådet og Parlamentet, er foreløbige og skal formelt vedtages af både Europa-Parlamentet og Rådet inden de kan effektueres. Men det regnes kun for at være en ren formalitet.

Artikel i FiskerForum.dk – EU-Kommissionen indleder proces mod hollandske strømfiskere

Hollandske fiskere er rasende

De mener at det overvejende har været følelser der har stoppet pulsfiskeriet og ikke videnskabligt dokumenterede argumenter, der ligger til grund. I stedet peger man på den franske miljøorganisation Bloom samt de engelske småbådsfiskere, der har været pulsfiskeriets største modstandere, der med meget følelsesladet udfald har flyttet EU hen mod et forbud. Hollænderne mener det er et tilbageskridt for fiskeriet, da pulsfiskeriet giver det der kræves, nemlig lavere bifangst, lavere brændstofforbrug og mindre havbundsforstyrrelser. Et forbud der for det hollandske fiskeri, vil påvirke 600 fiskere og føre til økonomiske tab på 21,5 mio.€.

Helt slut med puls-strømfiskeriet er det dog ikke, for i aftalen får seks hollandske fartøjer lov til at fortsætte undersøgelsen af ​​pulsfiskeri efter 2021, hvor de skal følge en protokol valideret af Europa-Kommissionens videnskabelige organ. Forsøg som EU-Kommissionen vil følge meget tæt.

Aftalen giver de øvrige EU medlemslande mulighed for straks at forbyde eller begrænse brugen af ​​pulsfiskeri i deres kystnære farvande. Der er Tre britiske registrerede fartøjer, to engelske og en skotsk, der bruger pulserende udstyr. Men her har Storbritannien allerede besluttet, at forbyde pulserende strømfiskeri uafhængigt af EU og efter Brexit, vil EU fartøjer ikke længere kunne pulsfiske i britisk farvand.

Forbuddet mod det elektrisk pulsfiskeri, har været en lang kamp for de lokale kystfiskersammenslutninger, både i Storbritannien og øvrige EU lande, der sammen med ngo’er, har påvist at pulsfiskeriet efterlader en alvorligt skadede havbund og det marine liv. Det efterlader havbunden nærmest steril, hvor de hollandske bomtrawlere har fisket.

Forbudet vækker glæde omkring i de mindre kystfiskerkredse, der nu her 13 måneder efter, at Europa-Parlamentet først gang stemte for at håndhæve et forbud mod pulsfiskeri den 16 januar 2018, nu her godt et år efter, står med det endelige forbud.