Fiskerne kommer i klemme – når politikerne vil være »grønne«

  • Post category:Politik

Morten Messerschmidt Dansk Folkeparti (DF) og Martin Lidegård Radikale (R) har netop lanceret et udspil der sigter på at forbedre havmiljøet. Men forslaget fra de to partier, vidner i højere grad om manglende indsigt i hvordan fiskeriet foregår, end det modsatte, skriver Gregers Jacobsen som er bestyrelsesformand for Læsø Fiskeindustri, i et partsindlæg i Altinget.dk

Fortsæt med at læse Fiskerne kommer i klemme – når politikerne vil være »grønne«
Holland: Fra elektrisk bom-fiskeri til bomme med vandsprayer
foto: Visserijnieuws.nl - Gijsbert van der Bent

Holland: Fra elektrisk bom-fiskeri til bomme med vandsprayer

  • Post category:Forskning

Behovet for omstilling i fiskeriet er derfor magtpåliggende også set i lyset af, at klimaforandringerne og migrationen af fisk der tydeligt afslører at oceanerne opvarmes, forskes der intensivt i nye og moderne fiskemetoder, der kan imødegå alle disse udfordringer som fiskeriet står overfor.

Fortsæt med at læse Holland: Fra elektrisk bom-fiskeri til bomme med vandsprayer

Fiskeriministeren bifalder bomtrawl-aftalen mellem hollandske og danske fiskere

I en udsendt pressemeddelelse udtrykker fiskeriminister Rasmus Prehn (S) tilfredshed med, at de landsdækkende fiskeriorganisationer fra henholdsvis Danmark og Holland i går, er blevet enige om at stoppe brugen af kædemåtter i al fiskeri i Skagerrak, og at hollandske bomtrawlere skal holde sig 12 sømil fra den jyske kyst.

Fortsæt med at læse Fiskeriministeren bifalder bomtrawl-aftalen mellem hollandske og danske fiskere

Med råstofloven i hånden bør bomtrawlernes hærgen kunne stoppes

På havnen i Thyborøn ligger der er masse store sten, som et bevis på de hollandske og belgiske bom-trawleres hærgen i Nordsøen og i Skagerrak. De mange tonstunge kampesten, ligger som et uigenkaldeligt vidensbyrd på bomtrawlernes ulovligheder. Sten man imod reglerne har taget med ind, efter de har fået dem nettet.

Fortsæt med at læse Med råstofloven i hånden bør bomtrawlernes hærgen kunne stoppes

Fiskeriministeren har rod i sine prioriteringer

Da Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med minister Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet, søndag morgen klokken 07.11 udsendte en meddelelse med adressat, at nu skal der styr på snyd med motorkraft i Limfjorden«, fik branchen et ganske godt bevis på, hvorledes vores socialdemokratiske fiskeriminister prioriterer sine opgaver og hvilket segment han helst vil please.

Fortsæt med at læse Fiskeriministeren har rod i sine prioriteringer

Fire DF’erer går til stålet – UD med bomtrawl i Skagerrak og Nordsøen

De fire, der stiller sig op for dansk fiskeri er alle fra Dansk Folkeparti; Morten Messerschmidt (DF), Rene Christensen (DF), Peter Skaarup (DF) samt formanden Kristian Thulesen Dahl (DF). De stiller forslag til Folketingsbeslutning om et totalforbud mod demersalt fiskeri med bomtrawl i Skagerrak og Nordsøen.

Fortsæt med at læse Fire DF’erer går til stålet – UD med bomtrawl i Skagerrak og Nordsøen