Højesteret: Grenaa Lossekompagni skal betale erstatning i Strandby-sagen
Ved ulykken den 4. august 2014 om aftenen, mistede den 58-årige skipper Hans Jørgen hansen og dennes nevø den kun 21-årige fisker Morten Christensen desværre livet.

Højesteret: Grenaa Lossekompagni skal betale erstatning i Strandby-sagen

En seks år gammel sag fra Strandby Havn, har nu fundet sin endelige afslutning, da Højesteret forleden stadfæstede landsretsdommen og idømte Grenaa Lossekompagni at betale Nick Vejle erstatning for svovlbrinte-ulykken på Strandby Havn mandag den 4. august 2014.

FN 370 »Susanne H« i Strandby Havn

Ved ulykken den 4. august 2014 om aftenen, mistede den 58-årige skipper Hans Jørgen hansen og dennes nevø den kun 21-årige fisker Morten Christensen desværre livet, i en tragisk ulykke med giftige gasser i lastrummet på skibet »Susanne H«.

Nick Vejle forsøgte dengang, at redde to fiskere op fra det svovlbrintefyldte lastrum med industrifisk, men faldt i forsøget på at redde fiskerne, selv bevidstløs om og pådrog sig derved en svær hjerneskade.

Med stadfæstelsen af dommen i Højesteret, får den nu tidligere pumpemand fra Frederikshavn, Nick Vejle, endeligt tilkendt erstatning efter arbejdsulykken for mere end 6 år siden.

Højesteret skriver i dommen – at Nick Vejle udførte sit arbejde på kajen, hvor pumpen stod, og ikke på kutterne. Han indgik imidlertid i en arbejdsproces sammen med fiskerne på den enkelte kutter, idet arbejdsprocessen indebar, at slangen fra den pumpe, som han betjente, under losningen var ført over på kutteren og ned i kutterens lastrum. Højesteret fandt derfor, at Nick Vejles arbejdsopgaver havde en så nær sammenhæng med den del af losningsarbejdet, der blev udført ombord på kutterne, at det var påregneligt, at der kunne opstå en situation, hvor der var anledning for ham til at gå ombord på den kutter, hvorfra der blev losset fisk –

Derfor mente Højesteret, som landsretten, at Grenaa Lossekompagni burde have oplyst Nick Vejle om den betydelige og øget risiko samt fare, der kan være forbundet ved at gå ned i lastrummet på en kutter med industrifisk og de burde derfor have instrueret ham om ikke at gøre det. Endvidere anførte Højesteret, at Grenaa Lossekompagni også udfører opgaver med lastoptagning fra lastrum, hvor selskabets medarbejdere under arbejdets udførelse befinder sig nede i lastrummet, og selskabet er som sådan fuldt ud bekendt med risikoen for forgiftning med svovlbrinte og kvælning som følge af iltmangel, der kunne være forbundet med at gå ned i et lastrum på en fiskekutter.

Konklusionen var derfor at virksomheden havde pådraget sig erstatningsansvar for den skade som Nick Vejle blev tilføjet ved arbejdsulykken.

3F Fagbladet har i en artikel »Døden i lasten« beskrevet sagen indgående. Læs eller genlæs hele sagen her.