Island: Forskere fraråder al fangst af lodde

Island: Forskere fraråder al fangst af lodde

Det islandske havforskningsinstitut har anbefalet et rundt nul i TAC for lodde denne vinter, efter akustiske undersøgelser udført i september og oktober.

Instituttets anbefalinger skal undersøges igen, da en anden undersøgelse finder sted i januar-februar, hvilket giver forskere mulighed for at revidere anbefalingerne. ICES vil også undersøge forskernes data, og give sine anbefalinger omkring TAC.

Undersøgelserne blev udført af forskningsskibet Árni Friðriksson – samt det norske pelagiske fartøj Eros – i perioden fra 9. september til 21. oktober 2019, og dækkede et havområde, der strækker sig fra den østgrønlandske kontinentalsokkel – fra 75 ° N til 64 ° N – som indbefatter det grønlandske, islandske og Jan Mayens farvande samt andre nordlige områder.

Ifølge instituttet var lodden lokaliseret over et bredt område med ungfisk, der forventes at udgøre hovedparten af ​​sæsonen 2020/21 længst syd og vest. Der blev lokaliseret moden lodde ved især Østgrønland øst for Scoresby Sound. Kun små mængder lodde blev lokaliseret i islandske farvande, hvor størstedelen blev lokaliseret i vestlige havområder – i lighed med tidligere år.

Der blev identificeret mindre lodde i de nordlige undersøgelsesområder og stort set ingenting nord for 71 ° 30’N.

Instituttet anfører, at den samlede biomasse anslås til 795.000 ton, hvoraf den modne bestand på to år og ældre kun anslås til 186.000 ton.

Reglerne foreskriver mindst 50 milliarder individuelle fisk, før et indledende TAC kan anbefales. Reglerne er baseret på, at mindst 150.000 tons får lov til at gyde – med større end 95 procents sandsynlighed.