Hanstholm Havn risikerer lavere omsætning pga. fiskeripakken

Hanstholm Havn risikerer lavere omsætning pga. fiskeripakken

Ib Poulsen (DF) og Simon Kollerup (A), begge Folketingspolitikere med valgkreds i fiskeriets højborg Nordjyllands Storkreds hvor fiskerihavnen i Hanstholm også er hjemmehørende, har med den meget omdiskuterede »Fiskeripakke« og »Kystfiskeraftale« fået mange lokale fiskere på nakken.

Ovenpå sidste uges gode nyhed om Hanstholm Havn´s udvidelsesplaner og det efterfølgende første spadestik, synes oppositionens vedtagne fiskeripakke fra 2016, udenom den siddende trekløverregering, endnu mere som en væksthæmmer istedet for for en vækstfremmer. Havnens fremtidige indtjening beror i høj grad på landingerne af fisk og de forskellige havneafgifter heraf. Med vedtagelsen af fiskeripakken og kystfiskeraftalen vil dette betyde mistet indtjening til fiskerne, men også betyde færre indtægter til havnen og ikke mindst færre fisk til forarbejdningsindustrien på land. Mange tabere med kun få vindere.

Målet for fiskeriformandens kritik retter sig da også i høj grad mod oppositionens fiskeripakke og kystfiskeraftale, hvor man har overført 40 mio. kroner til samt 10 mio. kroner til rationsfiskeriet og 5 mio. kroner til MAF, i landingsværdi. »Det betyder helt konkret,at man har taget kvoteandele for godt 300 mio. kroner (gen-erhvervelsesværdi) til kystfiskerne. Så de fartøjer, der ikke kan deltage i kystfiskerordningen eller MAF`en, har mistet værdier for omkring 300 mio. kroner og det er for en stor dels vedkommenende, fisk fra Nordsøen og Skagerak og en del fra resten af vores farvande, så nordjyske medlemmer bliver særdeles hårdt ramt. I tal betyder det at fiskerne fra Hanstholm Fiskeriforening har mistet fiskekvoter for ca. 70 mio. kr, hvis man skal ud og købe dem tilbage, forklarer Jan N. Hansen, som er blandt de største kritikkere af disse aftaler.

Formanden for Fiskeriforeningen i Hanstholm Jan N. Hansen, tog da også bladet fra munden i sidste uge og med få velvalgte nordjyske vendinger møntede kritikken meget direkte i »Limfjordupdate« mod politikerne Ib Poulsen (DF) og Simon Kollerup (A) om begge de herrers indsigt og ringe viden om forholdene i Dansk Fiskeri.

I artiklen siger formanden, citat: De to lokale folketingspolitikere har hjulpet aktivt i arbejdet med at destruere store dele af dansk fiskeri. Dette ved en fiskeripakke, der blev vedtaget uden om regeringen. Folketingsmedlemmerne Ib Poulsen og Simon Kollerup har udvist en adfærd og en stolthed, som for mig er helt uforståelig, når man tænker på, hvor de er valgt.« citat slut.

Jan Hansen har som formand for Hanstholm Fiskeriforening og kredsen omkring Danmarks største konsumhavn samt som fiskeskipper på HM 635 »Karbak«, dagligt hovedet helt nede i »fiskeriets maskinrum« og ved om nogen hvad der rører sig i erhvervet.