Ny Fiskeriaftale med kvotekonge-kontrol

Ny Fiskeriaftale med kvotekonge-kontrol

Torsdag aften kunne Fiskeriminister Karen Ellemann (V), sammen med fiskeriordfører fra samtlige af Folketingets partier fremlægge ny aftale om fiskekvoter med bedre kontrol og en skærpelse af reglerne samt en opstramning af sanktionerne.

Målet med aftalen er at sikre kvoterne i dansk fiskeri ikke samles på for få hænder. En aftale der var ventet, efter Rigsrevisionens rapport i eftersommeren, rettede en sønderlemmende kritik af forvaltningen af kvoterne de sidste 14 år.

Efter forhandlingerne om fiskeriaftalen var afsluttet, kunne landets fiskeriminister for åben skærm fortælle, at man nu i højere grad har fundet en rimelig balance i det danske fiskeri og samtidig fremtidssikret fiskeriet, så det ikke fremover ender på meget få hænder. Til dato har alene det formelle ejerskab af en kvote talt med i en fiskers kvoteregnskab. Det ændrer aftalen afgørende på, så også den indflydelse fiskere uformelt har gennem andre fiskere, tæller med i regnskabet.

Der strammes op med en ny model for opgørelse af kvoteejerskab. Det vil nu ikke længere være muligt via forskellige selskaber, at eje eller have råderet over kvoter, der rækker ud over det gældende kvoteloft. Ligeledes vil der fremover være en oplysningspligt, som gælder alle kvoteejere, der på den ene eller anden måde er økonomisk involveret i virksomheder eller personer, der ligeledes ejer kvoter. Disse forhold tælles fremover med i det samlede kvoteregnskab for den enkelte fisker.

Karen Ellemann forklarer videre, at målet ligeledes at få indblik i pengestrømmen i dansk fiskeri, så man hele tiden har en opdateret viden om hvad der foregår og understregede, at »et loft er et loft«, der skal overholdes.

På spørgsmålet om nogle fiskere kommer til at miste kvoter, svarede ministeren at der i enkelte tilfælde, vil være fiskere der skal afhænde nogle af deres kvoter. Der vil under Fiskerikontrollen blive oprettet et rejsehold, med specialister der skal sikre reglerne overholdes gennem analyse af pengestrømme og ejerskab af fiskekvoterne. Findes der snyd med kvoterne, vil det blive opdaget og straffet så det kan mærkes, med bøder i afstemt efter overtrædelsernes størrelse, understregede Karen Ellemann (V) videre.

Fiskeriministeren kunne videre fortælle at den netop indgåede Fiskeriaftale løbende vil blive implementeret næste år og til 1. januar 2019, og citat: »jeg tror, at vi vedbliver at have et effektivt fiskeri i Danmark, hvor vi også vil se de store kuttere komme ind i havnene.« Citat slut Karen Ellemann.