Grønlandsk politiker ønsker at ændre forudsætningerne for hellefiskeriet i Grønland

Grønlandsk politiker ønsker at ændre forudsætningerne for hellefiskeriet i Grønland

Den tidligere leder af det grønlandske hjemmestyre og tidligere medlem af Folketinget, Aleqa Hammond, slår nu et slag for at udvide hellefiskeriet omkring Uummannaq, uden at forhøje kvoten eller ændre på fangstmetoden,

Så begrundelsen ligger ikke i at kvoterne skal hæves. Istedet ser Aleqa Hammond, at en forlængelse af hellefiskeriet med garn, udelukkende skal sikre at man får opfisket den afsatte kvote indenfor det pågældende kvote-år.

Som reglerne er nu, så giver det ulige vilkår for fiskerne fra Upernavik, Ilulissat og Uumannaq. Forudsætningerne er under de givne forhold i forbindelse med garnfiskeriet efter hellefisk, vidt forskellige. Men trods dette, gælder der ens regler for fiskeriet alle steder i Grønland og netop dette ønsker Aleqa Hammond at lave om på. Hun stiller derfor forslag til forespørgselsdebatten til den kommende samling, at lave dette om så der skabes ens forudsætninger.

Den grønlandske politiker påpeger blandt andet, at isen driller i Uummannaq. Den ligger længere og forkorter dermed garnfiskeriet væsentligt i forhold til havområderne mere sydligt, hvilket giver en skævvridning. Hun er som sådan ikke utilfreds med, at det er det grønlandske Naalakersuisut der bestemmer bekendtgørelserne og de særlige regler omkring garnfiskeriet, hvilket kun sikre en sikker og retfærdig drift af fiskeriet. Det er heller ikke det forhold, at kommunerne kan bestemme regler om dispensation fra forbuddet mod fiskeri med garn. Men det handler udelukkende om at sikre den afsatte kvote kan opfiskes, med behørig hensyntagen til de lokale og mere vejrmæssige udfordringer, som fiskerne mere nordligt er underlagt og må tilpasse sig. Det er vel kun ret og rimeligt.

Skriv et svar