Godt brisling fiskeri

Godt brisling fiskeri

1.200 tons brisling fanget efter få dages aktivt fiskeri.

E 532 ”Rockall” lander onsdag en last på godt 1.200 tons brisling, som er fisket på en forholdsvis kort tur i Nordsøen.
E 532 ”Rockall” lander onsdag en last på godt 1.200 tons brisling, som er fisket på en forholdsvis kort tur i Nordsøen.

”Vi har fisket i den sydvestlige del – nærmere betegnet Cleaver Bank” forklarer skipper Hans Espersen. Rockall afsejlede for 8 dage siden, ” I starten havde vi lidt bøvl med grejet, men da vi først kom i gang, var fiskeriet godt nok” forklarer han videre.

Fisken landes i Thyborøn og modtager er fiskemelsfabrikken TripleNine amba. I forbindelse med losningen har lossefolkene i øvrigt en nem tjans, for ”Rockall” bruger eget udstyr til losning. Hans Espersen forklarer, at man benytter muligheden, for at undgå risikoen for skader på tankene, i forbindelse med eksternt udstyr sænkes ned i lasttankene.

Skibet pumpeudstyr losser godt og vel 100 tons i timen.