Gitte Henning lander kæmpefangst af blåhvilling

Gitte Henning lander kæmpefangst af blåhvilling

Der er travlhed på fiskemelsfabrikkerne i Danmark, hvor der bliver landet blåhvilling i store mængder, her sidst med S 349 Gitte Henning der torsdag lander ca. 3300 tons til TripleNine i Thyborøn.

For den aktive fiskeskipper Henning Kjeldsen, er det næsten en tangering af sidste års rekordstore landing af blåhvilling på små 3500 tons, der blev landet fra skibets jomfrurejse.

Direktør for TripleNine Peter Jensen, siger til FiskerForum, at med de sidste dages landinger, hvor der på nuværende ligger to industritrawlere og losser henholdsvis 1450 tons og 1800 tons, vil landingen fra Gitte Henning, samlet nå helt op på ca. 6.500 tons blåhvilling, som fabrikken i Thyborøn har travlt med at håndtere.

Kapaciteten på den vestjyske fiskemelsfabrik ligger for blåhvilling på mellem 2500 og 2700 tons pr. døgn og man regner med at være klar til Danmarks største trawler omkring midnat.

Pæne landinger af blåhvilling til fiskemelsfabrikkerne

Siden starten af februar, hvor der blev landet et enkelt tons blåhvilling fra området vest for Skotland, er fangsterne efterfølgende øget gradvist og landet til fiskemelsfabrikkerne med 2.384 tons i uge 7 fra Skagerrak, til landingerne fra vest for Irland sidst i februar med henholdsvis 1.247 tons og 1.852 tons. Alle fangster er under EU farvand.

De støt stigende fangster resulterer i, at der her i starten af marts måned er fanget ca. 20 procent af totalkvoten på 30.106 tons blåhvilling. Hertil skal lægges en kvote ved Færøerne på 880 tons der endnu ikke er fisket på.

Håbet for de danske industrifiskere var ellers, at der i lighed med Norges selvbestaltede øgning af deres kvote på blåhvilling med omkring 10 procent i internationalt farvand og i EU-farvand, ville få EU til at hæve deres kvoteandel tilsvarende.

Desværre trækker beslutningen ud i EU, hvilket har fået de pelagiske fiskere i EU til at kræve omgående handling, så en forventelig stigning i kvoten, kan komme før fiskeriet efter blåhvilling stopper ved udgangen af foråret.

FiskerForum.com