Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Melding fra fiskeridirektøren
J-52-2011
Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
Erstatter: J-45-2011
Gyldig fra: 16. 03. 2011
Bergen, 22. 03. 2011
Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 15 og 16 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endringer:

§ 48 (endret) skal lyde:
(1) All fangst av fisk skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for:

1. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen.

2. Lovlig fanget fisk som er levedyktig når den slippes på sjøen.

3. Død eller døende fisk av andre arter enn:

Akkar
Ansjos
Blåkveite
Blålange
Blåsteinbit
Breiflabb
Brisling
Brosme
Brudefisk (beryx)
Dolkfisk
Flekkpagell
Flekksteinbit
Glatthodefisk
Gråsteinbit
Hai, herunder
– blåhai
– håkjerring (oppheves)
– pigghå
Havabbor
Hestmakrell
Hyse
Hvitting
Isgalt
Kolmule
Kveite (oppheves)
Lange
Lodde
Lyr
Lysing
Makrell
Makrellstørje
Morider
Orange Roughy
Polartorsk
Reke
Rognkjeks
Rødspette og andre flyndrearter
Sardin
Sei
Sil, herunder tobis
Sild
Skate
Skjellbrosme
Skolest
Slirefisk
Snøkrabbe
Strømsild
Torsk
Tunger
Uer
Var, herunder
– piggvar
– slettvar
– glassvar
Vassild
Vrakfisk
Øyepål
Ål

(2)Ved fiske med reketrål nord for 62° N gjelder ikke ilandføringsplikten som nevnt i første ledd nr. 3 når samlet innblanding av andre arter enn reke ikke overstiger 5 % i vekt av rekefangsten i det enkelte hal.

(3) I notfisket etter makrell er det ikke tillatt å slippe hele eller deler av fangsten etter at ¾ av notens lengde er tatt om bord i fartøyet. Med ”notens lengde” forstås lengden fra notøre til notøre. Punktet ¾ av notens lengde skal merkes med en hvit blåse med en omkrets på minimum 40″. Blåsen skal festes på flåen og skal være godt synlig og egnet til å reflektere lys når lyskaster settes på.

(4) I fisket etter makrell, norsk vårgytende sild, nordsjøsild og sild i Skagerrak og lodde er det i tillegg forbudt å kaste ut fiskeavfall.

(5) Fiskeridirektoratets regionkontor kan påby opptak av fangst.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

HØ/EW

Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

(366,01 kB)
Vedlegg:

(79,60 kB)
(71,14 kB)
(201,43 kB)
Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-52-2011
Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
Erstatter: J-45-2011
Gyldig fra: 16. 03. 2011
Bergen, 22. 03. 2011
Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 15 og 16 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endringer:

§ 48 (endret) skal lyde:
(1) All fangst av fisk skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for:

1. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen.

2. Lovlig fanget fisk som er levedyktig når den slippes på sjøen.

3. Død eller døende fisk av andre arter enn:

Akkar
Ansjos
Blåkveite
Blålange
Blåsteinbit
Breiflabb
Brisling
Brosme
Brudefisk (beryx)
Dolkfisk
Flekkpagell
Flekksteinbit
Glatthodefisk
Gråsteinbit
Hai, herunder
– blåhai
– håkjerring (oppheves)
– pigghå
Havabbor
Hestmakrell
Hyse
Hvitting
Isgalt
Kolmule
Kveite (oppheves)
Lange
Lodde
Lyr
Lysing
Makrell
Makrellstørje
Morider
Orange Roughy
Polartorsk
Reke
Rognkjeks
Rødspette og andre flyndrearter
Sardin
Sei
Sil, herunder tobis
Sild
Skate
Skjellbrosme
Skolest
Slirefisk
Snøkrabbe
Strømsild
Torsk
Tunger
Uer
Var, herunder
– piggvar
– slettvar
– glassvar
Vassild
Vrakfisk
Øyepål
Ål

(2)Ved fiske med reketrål nord for 62° N gjelder ikke ilandføringsplikten som nevnt i første ledd nr. 3 når samlet innblanding av andre arter enn reke ikke overstiger 5 % i vekt av rekefangsten i det enkelte hal.

(3) I notfisket etter makrell er det ikke tillatt å slippe hele eller deler av fangsten etter at ¾ av notens lengde er tatt om bord i fartøyet. Med ”notens lengde” forstås lengden fra notøre til notøre. Punktet ¾ av notens lengde skal merkes med en hvit blåse med en omkrets på minimum 40″. Blåsen skal festes på flåen og skal være godt synlig og egnet til å reflektere lys når lyskaster settes på.

(4) I fisket etter makrell, norsk vårgytende sild, nordsjøsild og sild i Skagerrak og lodde er det i tillegg forbudt å kaste ut fiskeavfall.

(5) Fiskeridirektoratets regionkontor kan påby opptak av fangst.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

(366,01 kB)
Vedlegg:

(79,60 kB)
(71,14 kB)
(201,43 kB)
Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet