Forskningsskib på værft i Hvide Sande

Forskningsskib på værft i Hvide Sande

Forskningsskibet »Aurora« fra Aarhus Universitet kom kort før jul til værftet i Hvide Sande. Her skal det topmoderne og multifunktionelle forskerskib, gennemgå en yderligere lyddæmpning af skibets agter og samtidig have foretaget nogle mindre vedligeholdelsesopgaver ombord.

Det skriver Hvide Sande Shipyard i et netop udsendt nyhedsbrev, hvor reparationerne samt lyd-dæmpningen blev afsluttet og færdiggjort ultimo januar 2018, så universitetsskibet atter kunne sætte kurs og fart ud på årets første opgave.

Optimale forhold ombord

Opgaven med en yderligere støjdæmpning ombord, skal ses i lyset af Universitets ønske om så lydsvagt et fartøj som overhovedet muligt. Således arbejdsmiljøet samt sikkerheden ombord for forskere og besætning kan blive så behagelige og komfortable som det praktisk muligt kan lade sig gøre.

I designet af fartøjet, havde man intensivt arbejdet med at reducerer støjen både i skibet og i vandet. Disse bestræbelser har blandt andet medført, at forskningsskibet i dag har specialdesignede propeller fra Hundested og at alle motorer er opsat på støj- og vibrationsdæmpende gummifødder. Ligeledes blev der valgt et gear på baggrund af dets støjprofil. Selv apteringen blev special konstrueret med særlige støjreducerende paneler og beklædninger i alle rum, for at holde lydniveauet nede.

Skipper Torben Vang på Aarhus Universitets forskerskib oplyser endvidere, at den yderligere lyddæmpningsopgave bliver foretaget på baggrund af et ønske om at styrke kommunikationen på agterdækket især i situationer, hvor skibet ligger for DP (dynamisk positionering). Skipperen forklarer videre, at ønsket er, at alle kan høre og forstå hinanden på dækket, også når der arbejdes intensivt og derigennem sørge for, at sikkerheden altid er helt i top. Torben Vang tilføjer, »alle, der har været ombord på »Aurora«, har bemærket det utrolig lave lydniveau der er og flere giver samtidig også udtryk for, hvor flot og funktionelt opbygningen af skibet er, helt ned til den mindste detalje.«

Selvom det nu er næsten to år siden nybygningen »Aurora« forlod det vestjyske skibsværft, er alle ombord på forskerskibet enige om, hvor god stand skibet fortsat er, til trods for de mange opgaver og projekter skibet har været igennem. For som skipper Torben Vang selv udtrykker det, »det er imponerende, hvor god stand »Aurora« er i til trods for, at det nu er to år siden, hun sidst har været her på værftet«, slutter den tilfredse skipper.