Forhøjelse af MAF-rationerne for torsk i Kattegat og rødspætte i Skagerrak
fiskeristyrelsen

Forhøjelse af MAF-rationerne for torsk i Kattegat og rødspætte i Skagerrak

Fra 1. oktober 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende:

Mængder torsk pr. kvartal

  • Fartøjer under 6 meter 650 kg
  • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.725 kg
  • Fartøjer på 9 meter og derover 2.150 kg

Rødspætte i Skagerrak

Fra 1. oktober 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætter pr. kvartal:

  • Fartøjer under 6 meter 1.325 kg
  • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.650 kg
  • Fartøjer på 9 meter og derover 3.950 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 27. november 2019 og er gældende til og med 31. december 2019 med mindre andet meddeles.