Fødevarekonferencen NASF leverede ekspert-råd omkring verdenshavene
Det var den norske Havforsknings-direktør Sissel Rogne der på NASF (North Atlantic Seafood Forum) afleverede rapporten med eksperternes råd omkring verdenshavene til den norske Statsminister Erna Solberg.

Fødevarekonferencen NASF leverede ekspert-råd omkring verdenshavene

Det var den norske Havforsknings-direktør Sissel Rogne der på NASF (North Atlantic Seafood Forum) afleverede rapporten med eksperternes råd omkring verdenshavene til den norske Statsminister Erna Solberg.

Rapporten som kan læses her,  har haft 150 hav-eksperter fra mere end 50 forskellige lande ind over rapporten. En rapport, der er resultatet af et møde i november sidste år, hvor det blev diskuteret hvilke tiltag der skulle tages mod de vigtigste globale udfordringer som verdenshavene står overfor pt.

Den norske Statsminister kvitterede med følgende bemærkning for rapporten, »Skal Vi sikre de produktive havområder og den bæredygtige branche knyttede hertil, har vi hehov for ny og relevant viden. Det er derfor et rigtig godt udgangspunkt, når verdens førende Havforskningsinstitut inviterer verdens dygtigste havforskere til verdens bedste by, Bergen. Vi har ikke kun behov for forskningsresultater, vi har i høj grad behov for handling. Derfor efterspørger vi havforskere, som kan give konkrete råd til beslutningstagerne. Råd som dem vi fik fra havforskernes møde i november under »Science for Ocean Action« og jeg glæder mig til at læse hele rapporten herfra,« afsluttede Statsministeren.

Opfordringen til havforskernes deltagelse i »Science for Ocean Action« havde den norske Statsminister Erna Solberg, proklameret under G7-top-mødet i Canada sidste sommer, hvor hun samtidig gav opgaven videre til det norske Havforskningsinstitut med Havforskningsdirektør Sissel Rogne. En opgave der nu i form af en rapport, blev afleveret til selv samme Statsminister, ved NASF (North Atlantic Seafood Forum] konference.

Forskerne og eksperternes fem råde til en forbedring af Verdenshavene er følgende: 

  • De marine klima-ændringer
  • Havets aktuelle velbefindende
  • Fiskeressourserne
  • Bæredygtigt opdræt
  • Fisk og skaldyr som menneskeføde.

Den norske Statsminister har påtaget sig den globale lederrolle i forvaltningen af Verdenshavene og Sissel Rogne er på vegne af det norske Havforskningsinstitut tilfreds med at det var hendes institut der fik opgaven overdraget, hvor hun, fuldstændigt som Statsministeren ser det, gerne ser ord gjort til handling.

Rapporten indgår i den norske Statsminister Erna Solberg’s højniveau-udvalg der skal sikre en bæredygtig hav-økonomi og som skal udarbejde anbefalinger for hvorledes man kan forene bevaring og bæredygtig udnyttelse af verdenshavene. Udvalgets stats- og regeringschefer skal efterfølgende komme med nogle endelige anbefalinger, der gerne skal formuleres i en slut-rapport til FN senest i 2020.

Baggrunden er, at FNs Generalforsamling har vedtaget, at perioden 2021 til 2030 skal været et internationalt ti-år for havforskning og at man i dette ti-år vedvarende skal have verdenshavnene i fokus, både fra myndigheder og offentlighedens side.