Flere rev skal beskyttes i Kattegat og Vestlige Østersø

Flere rev skal beskyttes i Kattegat og Vestlige Østersø

Danmark indleder næste fase af beskyttelse af sten- og boblerev i marine Natura 2000-områder.

NaturErhvervstyrelsen har netop indledt drøftelser med Sverige, Tyskland, Polen og Estland om at leve op til vores EU-forpligtelser og beskytte udpegede stenrev og boblerev i marine Natura 2000-områder – denne gang i fire områder i Kattegat og tre områder i den vestlige Østersø.

Danmark foreslår at begrænse fiskeri med bundgående trawlredskaber ved forekomster af stenrev, mens vi lægger op til at forbyde alle fiskeriaktiviteter ved forekomster af boblerev.

Da områderne er beliggende i farvand, hvor også udenlandske fartøjer fisker, skal alle de berørte medlemslande involveres i den regionale proces, og landene skal gerne nå til enighed.

Miljøhensyn op mod erhvervsinteresser

NaturErhvervstyrelsen har tidligere gennemført en lignende proces og ved, at det kan tage lang tid at nå til enighed, når der er tale om afvejning af miljøhensyn i forhold til erhvervsinteresser.

Enhedschef Bjørn Wirlander fra Center for Fiskeri i NaturErhvervstyrelsen er dog godt tilfreds med den foreløbige dialog, der har været med de involverede medlemslande på opstartsmødet, som blev holdt i denne uge.

»Alle er konstruktive. Nu skal vi så bare have medlemslandene til at støtte op om de to danske forslag. Der har tidligere været mange udfordringer undervejs i disse regionale forløb, men denne gang ser det ud til at kunne forløbe hurtigere, end vi er vant til, da EU’s forventninger til os nu er bedre,« siger Bjørn Wirlander.

Forventningen er at opnå fuld tilslutning til de danske forslag i løbet af efteråret, så de nye regler kan træde i kraft i løbet af første halvår 2017.

De syv områder

Forslagene omfatter fiskeriregulering i følgende Natura 2000 områder:

  1. Store Middelgrund
  2. Schultz, Hastens Grund samt Briseis Flak
  3. Strandenge på Læsø og havet syd herfor
  4. Havet omkring Nordre Rønner
  5. Centrale Storebælt og Vresen
  6. Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als
  7. Adler Grund og Rønne Banke