Flere og flere makrel i Norskehavet

Flere og flere makrel i Norskehavet

Norske, færøske og islandske forskere har afleveret deres estimat for makrel bestanden i Norskehavet.
Flere og flere makrel i Norskehavet

Norske, færøske og islandske forskere har afleveret deres estimat for makrel bestanden i Norskehavet.

Tallene er baseret på trawlfangster for hele Norskehavet og lyder på ikke mindre end 5,1 millioner tons. Der er dog steder, hvor dækningen ikke er medtaget og her regner forskerne med at bestanden er underestimeret. Forskerne nåede at undersøge et område på 1,5 millioner km2.

Leif Nøttestad som international togt koordinator for Norge, Island og Færøerne og leder af det norske forskningsfartøj G.O. Sars, fra Havforskningsinstituttet, fortæller om en robust og stabil bestand af makrel. Samtidig viste togtet også at makrellen breder sig udover et stadigt større områder i Norskehavet og tilstødende havområder. Dette går i særlig grad ud over silden som ”skubbes” længere ud i yderområderne, ligesom observationerne af planktonen gør at det bliver spændende at følge og studere forholdet mellem de store pelagiske fiskebestande for hele området, fortalte Nøttstad.

Vi håber med denne grundige videnskabelige indsats, at dette kan bidrage til beregningerne om hvor stor makrelbestanden i virkeligheden er og vi forsøger løbende at forbedre metoden, slutter Nøttstad.

Dette togt har givet en betydelig viden om økologien og økosystemet i Norskehavet. En forskning der vil være værdifuld og central, når man i den nærmeste fremtid skal gå fra en bestands rådgivning og over til en mere økosystembaseret rådgivning for de vigtige pelagiske fiskebestande i Norskehavet.

Kilde: Havforskningsinstituttet
FiskerForum.com