Energieffektivt trawler design.

Energieffektivt trawler design.

Uden på nogen måde at gå på kompromis med fangsteffektiviteten, har Rolls-Royce udviklet en trawler, som langt overgår den nuværende flådes driftøkonomi.
Resultatet er opnået gennem et omfattende forsknings propram, som vedvarende og systematisk har sammenlignet forskellige skrogs udformning og holdt dem op mod de mere traditionelle skrog former.

Som udgangspunkt har man valgt en trawler på små 70 meter og en samlet bredde på 16 meter og denne kombinationen, af skrogets form og forskellige fremdrifts midler, er herefter blevet holdt op mod hinanden, for entydigt bedre at kunne sammenligne og evaluerer resultaterne. Idèen er at andre fartøjsstørrelser kan indgå i programmet, blot de har samme driftsprofil.

Brændstofbesparelserne i forhold til sammenlignelige fartøjer ligger helt oppe på 10 – 20%. Den helt nøjagtige besparelse afhænger helt af fartøjets profil samt hvilket fangstområde man har lavet forsøget i, men besparelsen vil naturligt være højere desto mere intensivt der trawles og fiskes samt i lige så høj grad hvor dårligt vejret er. Dette vil ikke påvirke effektiviteten ved trawlet, men det vil øge antal kilo fisk fanget pr. liter brændstof.

Chefdesigner Einar Vegsund fra Rolls-Royce, fortæller at forskningsprogrammet CFD (Computational fluid dynamics) blev brugt til at evaluerer efter. Den mest lovende skrogform blev derefter testet i modeltank i både stille vand og i høj sø, med hastigheder mellem 4 knob, som når der trawles, og op til 15 knobs hastighed.

Tilsammen udgør disse skrog og fremdriftssystems forbedringer, en stigning i effektiviteten og en reduktion af udgifter til brændstof og en ikke uvæsentlig mindre udledning af drivhusgasser.

Forskningsarbejdet for dette nye Rolls-Royce trawlerdesign er udført i samarbejde med Olympic Fishing og støttet af Forskningsrådet, Fiskeri- og Havbruknæringens forskningsfond (FHF), og SINTEF.

Kilde: Kystmagasinet.no
FiskerForum.com