Flere landet fisk gennem vestkystens fiskeauktioner

Flere landet fisk gennem vestkystens fiskeauktioner

Danske fiskeauktioner stiler mod fremgang i mængden af fisk for 2013, men imødeser en mindre tilbagegang i omsætningen

Fiskeauktionerne i Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande hører under Danske Fiskeauktioner, som her små tre uger inden årsafslutningen, røber en stigning i mængden af landet fisk i 2013, og som år til dato, kommer ud med en stigning på hele 1,2 mio kilo fisk, men på trods af dette, dog må konstatere en mindre tilbagegang i omsætningen på 3 procent.

Dette foreløbige årsresultat, for de tre vestkysthavne, er bragt i Konsumfisk.dk, (et samarbejde mellem konsum fiskeaktører i det midt- og vestjyske område). Et årsresultat, der udover et fald i afregningspriserne på mellem 10 og 15%, langtfra er entydige.

Thyborøn fiskeauktion
I Thyborøn tegnede årets første 6 måneder sig for et fald i mængden på 1,0 mio. kilo , i forhold med 2012 og et fald i omsætningen på 24 millioner kroner. Det har rettet sig her fra Juli måned, med stigende mængder, til i denne måned at være ca. 500.000 kilo foran 2012. En fremgang der kan tilskrives arterne kulmule, kuller, MSC mørksej og MSC rødspætter. Omsætningsmæssigt ligger det dog lidt svagere end 2012.

Hvide Sande fiskeauktion
Hvide Sande ligger stort set på niveau med 2012, men auktionen har haft nogle gode måneder i år, som samlet har givet en fremgang på 310.000 kilo i forhold til sidste år. Omsætningen har været konstant, men med gennemsnitspriser, der ligger mellem 10 og 15 procent under sidste år. Der har været tilbagegang for torsk, rødtunger og havtaske, men fremgang for kulmule, MSC mørksej og MSC rødspætter.

Thorsminde fiskeauktion
Thorsminde udmærker sig med stigninger hele året igennem, og trods et fald i afregningsprisen på 10% er mængderne steget med hele 35 procent. Den samlede fremgang ligger tæt på 14 procent for år til dato, og kan især tilskrives pighvar, rødtunger, MSC rødspætter og MSC mørksej.