Flere havvindmølleparker skaber hindringer for fiskeriet

  • Post Category:Miljø

Med Energiaftalen i 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. Den 28. februar 2019 besluttede energiforligs-kredsen, at den første af de tre parker - Thor - skal ligge i Nordsøen ud for Nissum Fjord min. 20 kilometer ude på havet.

Fortsæt med at læse Flere havvindmølleparker skaber hindringer for fiskeriet
Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus
Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus fredag den 5. juli 2019 kl. 10.00

Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus

Så det er, hvad de mindre fiskere står overfor, også nu hvor Vesterhav Syd og Nord nu ændres til at flytte længere ud på havet. Bo Balle fortæller med et skævt smil, at han havde meget hellere set, de kom helt ind på standen og stå, for så ville alle jo få glæde af dem.

Fortsæt med at læse Møde om Thor havvindmølleparken på Fiskeriets Hus
Vestjyske Fiskere håber på hensynsfuld placering af »THOR« møllerne
Det har fået flere Vestkystfiskere, med Fiskeriformanden for Thorsminde - Thyborøn Fiskeriforening, Kurt Madsen i spidsen, til i en kommentar til placeringen af Danmarks største havvindmøllepark vest ude for Thorsminde, at fremkomme med ønsket om der tages størst muligt hensyn til fiskepladserne

Vestjyske Fiskere håber på hensynsfuld placering af »THOR« møllerne

Forligskredsen bag energiaftalen offentliggjorde i sidste uge, at Danmarks næste havvindmøllepark skal ligge i Nordsøen og den skal kaldes »THOR«. Placeringen bliver ud for Bøvling Klit ved Thorsminde på den jyske vestkyst.

Fortsæt med at læse Vestjyske Fiskere håber på hensynsfuld placering af »THOR« møllerne

Thorsminde kutter solgt

Mens den vestjyske skipper John Christensen går og venter på at få et totalrenoverede gear tilbage i sin båd ved 3 X J i Thyborøn, er tiden blev brugt til at handle fartøj med svenskerne.

Fortsæt med at læse Thorsminde kutter solgt

Glidende generationsskifte for L654 »Pia Glanz«

John Christensen - ejer af L654 »Pia Glanz« med hjemsted i Thorsminde - har iværksat et generationsskifte, hvor hans søn, Lehnert Christensen, og dennes fætter, Brian Kjærgård, over tid skal overtage ejerskabet af fartøjet. En helt ny Trawler / flyshooter er desuden undervejs.

Fortsæt med at læse Glidende generationsskifte for L654 »Pia Glanz«