Fiskeriuddannelsen får godkendelse til erhvervsfiskeri

Fiskeriuddannelsen får godkendelse til erhvervsfiskeri

Fødevareministeren vil give Fiskeriskolen mulighed for at tage eleverne med ud på rigtigt erhvervs fiskeri, så eleverne i fremtiden, bedre er rustet til at komme ud i praktik.
Alt for mange fiskerielever falder fra uddannelsen i løbet af det første år, men en ny lov skal give eleverne bedre muligheder for at komme igennem det første år på uddannelsen. Det skal ske ved at give Fiskeriskolen mulighed for at sende en båd på havet, der kan fiske på samme måde som erhvervsfiskere gør. Dermed vil de nye elever være bedre rustet, når de skal i praktik.

”Det er vigtigt, at unge får en uddannelse og i mange brancher kniber det med at få praktikpladser. Derfor vil jeg gerne medvirke til, at fiskerieleverne ikke falder fra deres uddannelse, men tværtimod kommer ud og arbejder i et af Danmarks ældste og mest stolte erhverv, fiskeriet,” siger Mette Gjerskov.

Den nye lov gør det muligt for fiskeriuddannelser at få godkendelser til erhvervsfiskeri, så de kan sende deres egne fartøjer med elever på havet, hvor de kan lære den praktiske del af fiskeriet.

”Det er torskedumt, hvis simpel lovgivning står i vejen for at unge mennesker kan få deres uddannelse, så derfor forventer jeg også, at der er en bred opbakning til forslaget i Folketinget,” siger Mette Gjerskov.

Der bliver optaget mellem 50 og 60 elever på Fiskeriskolen hvert år, og omkring halvdelen falder fra i løbet af det første år.

Lovforslaget bliver fremsat i Folketinget i dag.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
FiskerForum.com