Fiskeriministeren ser nu positivt på at finde en løsning for Kattegatfiskerne

Fiskeriministeren ser nu positivt på at finde en løsning for Kattegatfiskerne

Et forslag fra Danmarks Fiskeriforening og Læsø Fiskeriforening vinder nu gehør hos den danske fiskeriminister Mogens Jensen, der efter et konfliktfyldt forår med fiskerne, med skarpe menings-udvekslinger omkring kameraovervågning af jomfruhummerfiskerne i Kattegat, nu endelig har udsigt til af parterne kan nå hinanden.

Nordjyske.dk bringer nyheden og skriver videre, at Danmarks Fiskeriforening har inviteret fiskeriminister Mogens Jensen (S) omkring det kompromisforslag som foreningen sammen med Læsø Fiskeriforening og formanden for Folketingets miljø- og fødevareudvalg René Christensen (DF), er kommet med.

Kattegatfiskernes argumenter mod Kameraovervågning, blev onsdag den 10. juni forelagt Fødevareudvalget på Christiansborg, hvor formanden Claus Hjørne Pedersen fra Strandby Fiskeriforening sammen med Læsø fiskeindustri’s bestyrelsesformand Gregers Jacobsen havde fremmøde for udvalget, med et gennemarbejdet forslag til løsning af torskeproblematikken i Kattegat.

Nogle af forslagene til beskyttelse af torsken var dels en dansk version af den skotske APP – »Real Time Information«, der skal få fiskerne til at fiske udenom torsken. Via en APP, der registrerer og formidler viden mellem fartøjer der fisker i Kattegat. Med viden forstås oplysninger om forekomster af torsk (eller andre uønskede arter), konstateret træk for træk. Ligeledes forslag om et midlertidigt stop for torske-fiskeriet samt en opfordring til en tættere dialog og et bedre samarbejde mellem fiskere og forskere samt myndighederne og organisationer. Men grundlæggende var budskabet – drop kameraerne – for det mistænkeliggør fiskerne og giver ikke flere torsk af den grund.

Kamera-overvågningen er ifølge Danmarks Fiskeriforening en overimplementering af EU’s regler for fiskerikontrol og et indgreb uden proportionalitet i fiskernes personlige frihed. Fiskeriforeningen har hele tiden fastholdt, at det er en drastisk overskridelse af den personlige frihed ombord, når staten planlægger at opsætte kameraer på private fartøjer og overvåger privatansatte 24/7. Sådan bør en retsstat i et retssamfund ikke agere. En overvågning og kontrol, der ovenikøbet er sat i søen inden en lang række juridiske spørgsmål i forhold til Retsplejeloven, Offentlighedsloven, Persondatabeskyttelsesforordning m.v., var ordentligt belyst.

Nordjyske.dk har fra fiskeriministeren fået tilkendegivet, at han nu vil se positivt på forslagene og til netavisen siger han videre, »Jeg synes, at det er positivt, at Læsø Fiskeriforening er kommet med nogle konkrete forslag, og hvis Dansk Fiskeriforening kommer med forslag, er jeg åben overfor at kigge på det.«

Skriv et svar