Fiskeriministeren forfremmer »forbrydere« i fiskeri-inspektoratet

Fiskeriministeren forfremmer »forbrydere« i fiskeri-inspektoratet

En påstand der nok kan få enhver politiker og offentlig ansat op af stolen, men fisker Hans Jacob Jensen fra Kerteminde er klar i spyttet og for dem der kender den fynske fisker, så er dokumentationen altid i orden og der er hold i de udsagn han kommer med. Han har overfor myndighedernes urimeligheder, fiskerikontrollens i særdeleshed, udviklet en særlig evne med fotografisk hukommelse, der knivskarpt får alle detaljer med.

Fiskerikontrollen

Han skriver i et partsindlæg til FiskerForum.dk at han tilbage i efteråret 2016 fik en besynderlig opringning fra fiskerikontrollør Thomas Hansen. Han kunne ikke læse en seddel i en fiskekasse, da sedlen stod på hovedet. Jeg foreslog ham næste gang at læse sedlen fra den anden side af fiskekassen, da den så her måtte ligge retvendt. Men så blev han sur og truende; »dig skal jeg nok få ram på.« En direkte trussel, som ikke bandt på fisker Hans Jacob Jensen, der tidligere, både før og efter, har hørt tilsvarende fra Fiskeriinspektør Arne Madsens personale.

En juniaften i 2017, gjorde kontrollør Thomas Hansen så alvor af sin trussel. Han havde iført sig militært camouflage tøj og gemt sig på kysten ved nogle af mine rejeruser. En pensioneret fisker hjalp mig dengang med ruserne.

Det skal siges at kontrolløren var helt alene, og havde ikke hverken bil, båd, droner eller andet militært isenkram til sin rådighed.

Ud på aftenen satte min makker så nogle rejeruser i vandet vel en sømil væk, på den anden side af fjorden. Vejret var ikke for godt, så ikke alle ruser skulle i vandet.

Dette så Thomas Hansen fra hans skjul og løb op på landevejen mellem Kerteminde og Odense, stoppede en bil og bad om at blive kørt hen til den lille havn ved fjorden, som min hjælper havde sat kursen imod. I bilen var en slægtning til en fisker fra Kerteminde. Også denne fisker, har som jeg selv prøvet at blive dømt for overtrædelse af fiskeriloven, for noget vi ikke hverken havde gjort eller begået. En kontrol-praksis der her på Fyn er blevet helt almindelig, at den fynske fiskerikontrols personale indgiver falske politianmeldelser, konstruerer falske beviser og vidner falsk i retten.

Nå, Thomas Hansen var ikke uniformeret og var helt oppe i det røde felt. Han springer ud af personbilen og løber fra landevejen og ned mod den lille havn, og ligner mere en voldspsykopat stukket af fra en forvaring end en kontrollør på rutineopgave, og den pensionerede fisker får sig da også noget at en forskrækkelse.

Min lille fiskejolle blev ved denne lejlighed endevendt og tjekket for tilladelser. Vicefiskeriinspektør Claus Wille indgiver derefter en politianmeldelse. Jeg har dokumentation for hvornår denne kontrol er sket, men efterfølgende nægter Fiskeristyrelsen at denne kontrol overhovedet har fundet sted. Istedet får jeg en Kontrolrapport for et helt andet forhold. Trods flere vidner altså har oplevet og set kontrollen ske på den lille havn i fjorden ved Kerteminde, så befandt fiskerikontrollør Thomas Hansen sig efter eget udsagn slet ikke dér – næ nej, ifølge Thomas Hansen selv, sad han i en båd med sin kollega og tjekkede mine redskaber et helt tredje sted, og Claus Wille indgav minsandten også en politianmeldelse herfra. Thomas Hansen var altså 2 steder på én og samme tid.

Da anmeldelsen af mig var falsk, anmeldte jeg naturligvis omgående dette til politiet, og efterfølgende klagede jeg også til Statsadvokaten i Viborg over, at politi og anklagemyndighed holder hånden over disse »forbrydere«, igen.

»Forbryderne« fra fiskerikontrollen kedede sig åbenbart bravt den sommer, for de var i aktion igen på Kolding Fjord en måneds tid senere, i  juli 2017.  5 åleruser blev beslaglagt tilhørende en ældre fynsk fisker født i 1944, da fiskerikontrollen mente denne del af Lillebælt var ferskvand. Efterfølgende har retten dog slået fast, at Lillebælt er saltvand og kontrollen tabte derfor sagen af indlysende årsager.

 

Beslaglæggelsen var grundlovsstridig
Ifølge grundlovens paragraf 72 må beslaglæggelse kun ske i henhold til en retskendelse, det er præciseret i retsplejeloven.
 Grundlovens paragraf 27 siger helt klart at tjenestemænd, som disse »vaneforbrydere« fra Fiskerikontrollen, skal afgive et højtideligt løfte om at ville overholde grundloven for at opnå ansættelse.

I mange år har det nærmest været en ansættelseskompetence at være rekreativ lyst- eller fritidsfisker, hvis man ønsker ansættelse i denne del af Fiskeristyrelsen. Så disse 5 beslaglagte ruser kunne naturligvis bruges af flere af fiskerikontrollens ansatte. Så selvom fiskeren altså fik medhold i retten, kunne han ikke få sine ruser udleveret – de var simpelthen blevet »væk«.

Tidligere har Claus Wille også fået Retten i Odenses ord for, at denne type beslaglæggelse er ulovlig.

Læs også artiklen i FiskerForum.dk »Lovklammeri på Odense Fjord«

Én gang forbryder..
Nu har jeg ikke været erhvervsfisker hele mit arbejdsliv skriver Hans Jacob Jensen videre,  men også arbejdet med resocialisering af forbrydere, og min erfaring herfra er netop, at den gruppe af forbrydere, der kan få et godt udkomne af deres forbrydelser, således som det er tilfældet med Arne Madsen, Claus Wille og Thomas Hansen, er at de er meget svære at få væk fra forbrydelser og dermed  bliver vaneforbrydere.

Bonusaflønningen af Claus Wille har ligget på 40.000 kr. årligt. Arne Madsen har fået 70.000 kr. alene i bonus. Fiskeriministeren har vel på vegne af kongehuset netop forfremmet Arne Madsen, Thomas Hansen og Claus Wille. Ministeren har sandsynligvis fuld tillid til disse »vaneforbrydere«,  så kameraovervågning her, kommer ikke på tale.

Skriv et svar