Fiskeriministeren bøjer sig ikke – kameraovervågning indføres nu

Fiskeriministeren bøjer sig ikke – kameraovervågning indføres nu

Trods kraftig og vedholdende kritik fra fiskeriet og Danmarks Fiskeriforening Producent organisation fastholder fiskeriministeren kameraplanerne, ved at indføre elektronisk monitorering af jomfruhummerfiskeriet i Kattegat i år.

Det kom frem i et svar til Folketinget, hvor fiskeriminister Mogens Jensen fastholder atter at indføre videoovervågning i fiskeriet i Kattegat, for at få et bedre overblik over bifangsten af torsk og derved bestandens størrelse. Orienteringen til Folketinget fremgår af et skriftligt svar fra Fiskeriministeren til Peter Seier Christensen fra partiet Ny Borgerlige. Her påpeger ministeren nødvendigheden af, hvorfor kameraovervågningen skal foregå, da der i følge ministeren generelt konstateres svagheder i overholdelsen af landingsforpligtelsen. Han tilføjer herefter, at det gælder i hele EU. Men hvorfor pokker skal danske fiskere lide under hvad fiskere i andre EU lande laver og hvorfor skal danske fiskere finde sig i at blive kriminaliseret, selvom vi i dag nok har den mest effektive fiskerikontrol i EU, der nidkært og uden tøven i flæng uddeler bøder for selv den mindste forseelse og fejl. Hvad skal dette overformynderi til for – i et moderne og i forvejen meget velfungerende dansk fiskeri. Istedet kan man have en mistanke om, at tidligere tiders socialdemokratisk misundelses-politik (red. tidligere fiskeriordfører for socialdemokratiet Simon Kollerup) nu atter er vendt tilbage og i manglen af bedre, nu igen hakker på et erhverv i knæ.

Ministeren har vendt det døve øre til fiskerierhvervet
For inden den danske fiskeriminister Mogens Jensen deltog i EU-mødet omkring kvoteforhandlingerne i Bruxelles, var han gjort bekendt med, at tidligere kameraforsøg netop omkring jomfruhummer fiskeriet i Kattegat over en 5 årig periode, at op til 90 procent af alle torsk, der gik i trawlet slap ud igen gennem maskerne og på den baggrund smed Miljøstyrelsen og Fiskeri- og Miljøministeriet dengang alle data ud igen. Det skete sandsynligvis fordi det dokumenterede, at bifangsten af torsk var så relativt lille, at det ikke kunne svare sig at gå videre med.

Læs artiklen i FiskerForum.dk her »ingen saglig begrundelse for kameraovervågningen af danske fiskere.«

Trods dette handler Fiskeriministeren bedrevidende, sikket godt hjulpet på vej af folk, som alle vil gøre sig kloge på fiskeriet . Gerne med et grønt pust indover, så al sund fornuft blæser direkte igennem hovederne på de ansvarlige – helt uden modstand og uden filter. Det er som om dansk fiskeri skal lægges hindringer i vejen og at de absolut skal presses med nærmest grundlovsstridige forordninger grænsende til det ulovlige uden tanke for den enkelte fiskers rettigheder og beskyttelse. »Big Brother« har indfundet sig i dansk fiskeri og hvis ikke der bliver sat en effektiv stopper for dette Kontrol-vandvid, så bør landmændene gøre sig klar til samme kameraovervågning, når de malker og industriarbejderen når de formaster sig til at gå på toilettet etc.

Danmarks Fiskeriforening (DFPO) har senest været ude med et åbent brev til Fiskeriministeren, hvor de i overskriften skriver »Kamera skaffer ikke flere torsk i Kattegat.« De mener samtidig at det er helt ude af proportioner at argumentere for, at dette sikrer en beskyttelse af torsken og giver mere stabile kvoter. – sludder – Kameraovervågning er derimod en unødig mistænkeliggørelse af dansk fiskeri, slår DFPO fast.

Læs artiklen i FiskerForum.dk her »Kamera skaffer ikke flere torsk i Kattegat«