Fiskerikontrollens “scorelister” virker i følge NaturErhvervstyrelsen

Fiskerikontrollens “scorelister” virker i følge NaturErhvervstyrelsen

Danske fiskere er blevet bedre til at følge reglerne og med fiskerikontrollens øgede opmærksomhed på fiskefartøjer, hvor det er konstateret, at besætningen tidligere ikke har fulgt reglerne, har en positiv effekt. Sådan lyder meldingen fra NaturErhvervstyrelsen.

NaturErhvervstyrelsens kontrollører afdækkede langt færre overtrædelser i 2013 end året før. I 2013 registrerede styrelsen 291 overtrædelsessager mod 484 i 2012. Det svarer til et fald på 40 procent. Fiskerikontrolchef i NaturErhvervstyrelsen Mik Jensen glæder sig over udviklingen. En udvikling der kan aflæses direkte i rapporten “Fiskerikontrol 2013”, som kan læses her.

Målrettet og risikobaseret kontrol
”Fiskerne skal selvfølgelig overholde reglerne. Min vurdering er, at vores stadig mere målrettede og risikobaserede kontrol har skabt nogle ændringer i fiskernes adfærd, og at det er en væsentlig grund til, at vi ser dette fald,” siger han.

Den målrettede og risikobaserede kontrol betyder, at kontrollørerne har større fokus på de fartøjer, som tidligere har haft svært ved at overholde fiskerireglerne. Således udarbejdes løbende såkaldte scorelister, som kontrollørerne benytter til at målrette kontrollen mod de fartøjer, der synes at have vanskeligt ved at overholde fiskerireglerne, og derfor skal kontrolleres.

”Fiskerne ved godt, at de skal overholde gældende regler, og at risikoen for at blive kontrolleret øges, hvis de ikke gør det,” siger Mik Jensen, som også fortæller, at der arbejdes på, at de enkelte fartøjsejere i fremtiden selv skal have adgang til at se, hvilken status for regeloverholdelse deres eget fartøj har.

Scorelister målretter kontrollen mod fartøjer med gentagne regelbrud

Fortsat flest overtrædelser af rapporteringsreglerne
Hele forklaringen på faldet i konstaterede overtrædelser finder man dog ikke alene hos fiskerne. Nok er der foretaget lidt flere fysiske kontroller i 2013 end i 2012, men der er til gengæld foretaget færre administrative kontroller på grund af regelændringer og en deraf følgende indkøringsperiode.

Det er, ligesom sidste år, fortsat overtrædelse af rapporteringsregler (logbøger, meldinger og afregninger), der tegner sig for den største del af overtrædelserne.