Fiskerikonference: Brexit eller Danexit samt Bomtrawl og kontrollen
Medlem af Folketinget Bjarne Laustsen for socialdemokratiet sender et partsindlæg, hvor han går i rette med Nordjysk afdeling af Dansk Folkepartis ønske om at forlade EU’s fælles fiskeripolitik.

Fiskerikonference: Brexit eller Danexit samt Bomtrawl og kontrollen

Spørgsmål som Bjarne Laustsen MF (S) stiller og som popper op efter den seneste tids »Brexit-Cirkus« i House of Commons (Underhuset) i Storbritannien og mere lokalt efter rører om de hollandske bomtrawleres hærgen ud for Hirtshals og Jammerbugten i Nordjylland. Spørgsmål som helt givet vil blive diskuteret på Fiskeri-konferencen den 4. november i Frederikshavn.

Medlem af Folketinget Bjarne Laustsen for socialdemokratiet sender et partsindlæg, hvor han går i rette med Nordjysk afdeling af Dansk Folkepartis ønske om at forlade EU’s fælles fiskeripolitik.

Han skriver om Erik Høgh-Sørensen’s (DF) kontante udmelding om de hollandske bomtrawlere samt ønsket om at vil have os ud af EU og dermed skabe en situation, der meget minder om det, der er er foregået i England de sidste tre år med deres Brexit.

Laustsen mener det ville være direkte tåbeligt for dansk fiskeri, at melde sig ud af EU’s fælles fiskeripolitik. Sagen er nemlig den, som det også tydeligt fremgår af problematikken, hvis englænderne forlader EU uden en aftale bl.a. om fiskeriet – at danske fiskere vil miste mindst 40 pct. af omsætningsværdien for de fisk, de fanger bare i den britiske zone.

Yderligere er det en kendsgerning, at når halvdelen af hele det danske fiskeri udgår fra Nordjylland, så ville det være katastrofalt for dansk fiskeri og Nordjylland, hvis Erik Høghs ønske skulle gå i opfyldelse.

Men når det drejer sig om at være med eller at stå udenfor, skal vi netop bruge vores indflydelse i EU-systemet til at få fiskeri med bomtrawl forbudt, fordi dette fiskeri ikke er bæredygtigt. Det ødelægger havbunden og flytter rundt på bundmaterialet. De fangede fisk er af en ringere kvalitet, og endelig er det (i disse klima- og energitider) en rigtig dårlig idé at fiske med bomtrawl, fordi den form for fiskeri sluger en masse brændstof.

Hertil kommer, at de hollandske bomtrawlere har mere end svært ved at overholde spillereglerne. Det må og skal der gøres noget ved, for det skal vi da ikke finde os i. Derfor har jeg bedt vores fiskeriminister om en redegørelse om, hvorfor fiskerikontrollen lod den hollandske trawler UK 56 »Johanna Maria« sejle videre, selv om det var tydeligt at se, at den havde overskredet firesømilsgrænsen.

Denne sag er desværre ikke enestående, og igennem de seneste år har fiskerikontrollen da også øget kontroltrykket, og det skal vi også fortsætte med, samtidig med, at vi opretter et kontrolpunkt i Hanstholm med særligt fokus på bomtrawl. Men vi skal også tage alle til rådighed stående midler i brug for at afsløre ulovligt fiskeri, for det viser sig ofte, at der bliver slukket for AIS-satellitsignalet for på den måde at skjule, hvor man reelt fisker.

Derfor var det måske en god ide at gøre som Fiskeriforeningen har foreslået, nemlig kun at fiske i et farvand pr. fangstrejse. Så vil kontrollen blive mere enkel, og hvis der er andre der har gode ideer, så modtages de med kyshånd, fordi vil skal simpelthen det fiskeri, der ikke er bæredygtigt, til livs, for vi har alle en forpligtelse til at sikre arterne, og dermed at der også er fiskerimuligheder for kommende generationer.