Fiskeriets bruttoindtjening

Fiskeriets bruttoindtjening

I årets første fem måneder var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 1.272 mio. kr., hvilket var 21 % mere end sidste år. Der blev ilandbragt 363.000 tons, hvilket var 1 % mindre end i samme periode sidste år.
Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger, var 196 mio. kr. højere end i fjor, og udgjorde 833 mio. kr. De tilførte mængder var 29 % højere i forhold til i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 2 %.

I industrifiskeriet blev bruttoindtjeningen på 422 mio. kr. svarende til en forøgelse på 4 % sammenlignet med sidste år. De ilandbragte mængder var 8 % lavere end i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 14 %. Bruttoindtjeningen for tobis udgjorde 352 mio. kr. hvilket var 22 % højere end sidste år. Fiskeriet efter brisling bidrog med 70 mio. kr., hvilket svarede til et fald på 10 % sammenlignet med samme periode sidste år.

Mængden af ilandbragte torsk var 6 % større end i fjor. Bruttoindtjeningen ved torskefiskeriet udgjorde 184 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 17 % i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige kilopris var 11 % højere end i fjor. I Østersøen blev de ilandbragte mængder forøget med 13 %, og bruttoindtjeningen udgjorde 126 mio. kr., hvilket var 32 % mere end sidste år. Gennemsnitsprisen blev på 10,78 kr./kg mod 9,23 kr./kg sidste år, hvilket svarede til en stigning på 17 %. I Kattegat /Skagerrak var bruttoindtjeningen 21 % mindre end sidste år, og udgjorde 21 mio. kr. De ilandbragte mængder blev reduceret med 32 %. Gennemsnitsprisen blev på 25,31 kr./kg mod 21,85 kr./kg i fjor, hvilket svarede til en stigning på 16 %. Fra Nordsøen blev de ilandbragte mængder reduceret med 10 % i forhold til i fjor, og bruttoindtjeningen blev forøget med 7 % til 39 mio. kr. Gennemsnitsprisen blev på 26,79 kr./kg mod 22,48 kr./kg sidste år, hvilket svarede til en forøgelse på 19 %.

I fiskeriet efter anden torskefisk udgjorde bruttoindtjeningen 50 mio. kr., hvilket var 2 % højere i forhold til i fjor. De ilandbragte mængder var 15 % lavere end i fjor. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter mørksej udgjorde 31 mio. kr., svarende til en reduktion på 7 %. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter kulmule udgjorde 6,4 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 88 %.

Bruttoindtjeningen ved rødspættefiskeriet blev på 78 mio. kr. svarende til en forøgelse på 31 % i forhold til i fjor, og der var en forøgelse i de landede mængder på 29 %.

Bruttoindtjeningen ved tungefiskeriet udgjorde 36 mio. kr., svarende til 8 % mere end sidste år. Tilførslerne faldt med 4 % i forhold til sidste år.

Bruttoindtjeningen for gruppen Anden fladfisk udgjorde 56 mio. kr., hvilket var 8 % højere i forhold til i fjor. Bruttoindtjeningen efter rødtunge blev forøget med 16 % til 15,3 mio. kr., og bruttoindtjeningen i fiskeriet efter pighvarre blev forøget med 16 % til 19,4 mio. kr.

I fiskeriet efter sild udgjorde bruttoindtjeningen 166 mio. kr., svarende til en forøgelse på 97 %. De ilandbragte mængder var 27 % større end i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 55 % til 4,05 kr./kg.

I gruppen anden fisk udgjorde bruttoindtjeningen 106 mio. kr., hvilket var 96 % højere end i fjor. I fiskeriet efter makrel blev bruttoindtjeningen på 27 mio. kr., mens makrelfiskeriet knap var startet på samme periode sidste år. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter havtaske udgjorde 23 mio. kr. svarende til en reduktion på 16 % i forhold til sidste år.

Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter jomfruhummer udgjorde 61 mio. kr., svarende til en reduktion på 23 %. De ilandbragte mængder blev reduceret med 47 %.

Bruttoindtjeningen i Kattegat udgjorde 9,8 mio. kr., hvilket var 74 % mindre end i fjor.

I Skagerrak udgjorde bruttoindtjeningen 43 mio. kr., hvilket var 24 % højere end i fjor, og i Nordsøen udgjorde bruttoindtjeningen 8,1 mio. kr., hvilket var 25 % højere end i fjor.

I fiskeriet efter dybvandsrejer udgjorde bruttoindtjeningen 63 mio. kr., hvilket var 54 % højere i forhold til samme periode sidste år. De ilandbragte mængder blev forøget med 45 %.

I fiskeriet efter andre krebs- og bløddyr udgjorde bruttoindtjeningen 30 mio. kr., hvilket var 21 % mere i forhold til samme periode sidste år. I fiskeriet efter hesterejer blev bruttoindtjeningen på 13 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 11 % i forhold til samme periode sidste år.

Bruttoindtjeningen i blåmuslingefiskeriet udgjorde 17 mio. kr., hvilket var 40 % højere end i fjor. Fangstniveauet udgjorde 16.630 tons, hvilket var 65 % højere end i fjor, og gennemsnitsprisen blev reduceret med 16 % til 1,03 kr./kg.