Fiskeriets bruttoindtjening

Fiskeriets bruttoindtjening

I årets første to måneder var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 644 mio. kr., hvilket var 26 % mere end sidste år.
Der blev ilandbragt 119.000 tons, hvilket var 22 % mindre end i samme periode sidste år.

Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger, var 174 mio. kr. højere end i fjor, og udgjorde 569 mio. kr. De
tilførte mængder var 33 % højere i forhold til i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 8 %.

I industrifiskeriet blev bruttoindtjeningen på 68 mio. kr. svarende til en reduktion på 39 % sammenlignet med sidste år.
De ilandbragte mængder var 62 % lavere end i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 61 %. Fiskeriet efter brisling
bidrog med 68 mio. kr., hvilket svarede til et fald på 8 % sammenlignet med samme periode sidste år.

Mængden af ilandbragte torsk var 4 % større end i fjor. Bruttoindtjeningen ved torskefiskeriet udgjorde 134 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 18 % i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige kilopris var 13 % højere end i fjor. I Østersøen
blev de ilandbragte mængder forøget med 9 %, og bruttoindtjeningen udgjorde 100 mio. kr., hvilket var 29 % mere end
sidste år. Gennemsnitsprisen blev på 11,04 kr./kg mod 9,35 kr./kg sidste år, hvilket svarede til en stigning på 18 %. I Kattegat/Skagerrak var bruttoindtjeningen 21 % mindre end sidste år, og udgjorde 12 mio. kr. De ilandbragte mængder blev
reduceret med 33 %. Gennemsnitsprisen blev på 24,24 kr./kg mod 20,60 kr./kg i fjor, hvilket svarede til en stigning på 18
%. Fra Nordsøen blev de ilandbragte mængder reduceret med 8 % i forhold til i fjor, og bruttoindtjeningen blev forøget med
8 % til 22 mio. kr. Gennemsnitsprisen blev på 25,48 kr./kg mod 21,65 kr./kg sidste år, hvilket svarede til en forøgelse på
18 %.

I fiskeriet efter anden torskefisk udgjorde bruttoindtjeningen 26 mio. kr., hvilket var 1 % højere i forhold til i fjor. De ilandbragte mængder var 18 % lavere end i fjor. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter mørksej udgjorde 17 mio. kr., svarende til en
forøgelse på 1 %. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter kuller oglange udgjorde begge 2,1 mio. kr.

Bruttoindtjeningen ved rødspættefiskeriet blev på 36 mio. kr. svarende til en forøgelse på 28 % i forhold til i fjor, og der var en forøgelse i de landede mængder på 16 %

Bruttoindtjeningen ved tungefiskeriet var på niveau med sidste år og udgjorde 12 mio. kr.. Tilførslerne blev reduceret
med 10 %.

Bruttoindtjeningen for gruppen Anden fladfisk udgjorde 24 mio. kr., hvilket var 7 % lavere i forhold til i fjor. Bruttoindtjeningen efter rødtunge blev forøget med 1 % til 6,7 mio. kr., og bruttoindtjeningen i fiskeriet efter pighvarre blev reduceret med 22 % til 5,3 mio. kr.

I fiskeriet efter sild udgjorde bruttoindtjeningen 163 mio. kr., svarende til en forøgelse på 104 %. De ilandbragte mængder
var 31 % større end i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 55 % til 4,07 kr./kg.

I gruppen anden fisk udgjorde bruttoindtjeningen 86 mio. kr., hvilket var 147 % højere end i fjor. I fiskeriet efter makrel
blev bruttoindtjeningen på 27 mio. kr., mens makrelfiskeriet knap var startet på samme periode sidste år. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter hestemakrel udgjorde 20 mio. kr. svarende til en forøgelse på 166 % i forhold til sidste år.

Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter jomfruhummer udgjorde 32 mio. kr., svarende til en reduktion på 25 %. De ilandbragte
mængder blev reduceret med 52 %. Bruttoindtjeningen i Kattegat udgjorde 5,3 mio. kr., hvilket var 64 % mindre end i fjor.
I Skagerrak udgjorde bruttoindtjeningen 22 mio. kr., hvilket var 14 % lavere end i fjor, og i Nordsøen udgjorde bruttoindtjeningen 5,0 mio. kr., hvilket var 75 % højere end i fjor.

I fiskeriet efter dybvandsrejer udgjorde bruttoindtjeningen 39 mio. kr., hvilket var 47 % højere i forhold til samme periode
sidste år. De ilandbragte mængder blev forøget med 3 %.

I fiskeriet efter andre krebs- og bløddyr udgjorde bruttoindtjeningen 17 mio. kr., hvilket var 238 % mere i forhold til
samme periode sidste år. I fiskeriet efter hesterejer blev bruttoindtjeningen på 9,0 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse
på 130 % i forhold til samme periode sidste år.

Bruttoindtjeningen i blåmuslingefiskeriet udgjorde 6,5 mio. kr., hvilket var 63 % højere end i fjor. Fangstniveauet udgjorde 6.982 tons, hvilket var 244 % højere end i fjor, og gennemsnitsprisen blev reduceret med 53 % til 0,93 kr./kg