Fiskeriet kræver omstillings-parathed

Fiskeriet kræver omstillings-parathed

Måske ikke lige det ord vores nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen bruger, men hvor hun som ny minister for fiskeriet ser gode muligheder i erhvervet påpeger, at man blot som fisker skal forstå at tænke i nye baner.

Disse nye baner har krævet omstillings-parathed for en hel del fiskere i år. Betydeligt flere fiskere har i år været tvunget til at søge helt nye græsgange indenfor fiskeriet. Specielt har Bornholmske fiskere i stort tal benyttet sig af muligheden for at søge om 15 havdage i Kattegat, hvor især jomfruhummerfiskeriet har trukket.

Kun få både tilbage på Bornholm denne sommer

Til FiskerForum, udtaler formanden for Bornholm og Christiansøs Fiskeriforening Thomas Thomsen, at det kun er en håndfuld både, der er blevet tilbage på Bornholm denne sommer. Specielt de meget lave afregningspriser siden Påske, har for nogen haft en afgørende indflydelse på beslutningen om at tage på fiskeri i Kattegat. Ligeledes påpeger formanden for de Bornholmske fiskere også fiskeri stoppet i Østlige Østersø i juli og august, som en væsentlig grund. ”Istedet for at trille tommelfingre i nogle måneder, kan man ligeså godt få noget produktivt ud af det”, fortæller han.

Flere af de bornholmske trawlere benytter sig derfor af muligheden, at tage et sommer træk langt væk fra de hjemmelige farvande og forsøger sig med jomfruhummer fiskeriet i Kattegat, der heldigvis i år har vist gode takter og i mange tilfælde har kunnet være med til at polstre pengepungen lidt ekstra.

Et givtigt fiskeri trækker

Selvom Kattegat og de omkring liggende fiskerihavne er smukkest i juli og august, er det ikke dét der trækker de Bornholmske fiskere fra deres elskede grønne ø, nej det er udsigten til et rimeligt fiskeri med et fornuftigt afkast. Afsavnet med de lange dage væk fra familie og venner samt en måske mere struktureret hverdag, må man tage med, når erhvervet som i disse år kæmper med til tider alt for lave afregningspriser, glubske og fiskespisende sæler og et stadigt stigende omkostningsniveau, hvis det hele skal hænge sammen.

De mange bornholmske fartøjer fylder da også godt op i havnene omkring Kattegat for tiden. Havne som Gilleleje, Anholt, Strandby og Skagen, bærer i høj grad præg af de bornholmske fiskeres sommertræk efter jomfruhummer.