Fiskeriet efter brisling er så småt gået i gang

Fiskeriet efter brisling er så småt gået i gang

I Thyborøn melder fiskemelsfabrikken TripleNine om rimelige landinger af brislinger, fra de vestjyske industritrawlere, de sidste par dage.
Fabrikken har modtaget små 2000 tons fra i går og til i dag, fortæller direktør Christian Bisgaard til FiskerForum. ”Det er ikke usædvanligt for årstiden. Fiskeriet er så småt ved at komme i gang, men priserne har dog fået et lille vip nedad til 1,80 pr. kg og desværre vil der nok komme en yderligere sænkning af priserne i den kommende tid.”

Forklaringen skal findes i den færøske fiskemelsfabrik Havsbrùn, der har taget en beslutning om ikke at bruge egenproduktionen af fiskemel på det færøske hjemmemarked, men i stedet og imod hvad der tidligere er praktiseret, eksporterer produktionen til Europa. Priserne her dumpes med ca. 10% under den normale markedspris, hvorfor fiskemelsfabrikkerne, nu presses yderligere på prisen.

Christian Bisgaard fortæller videre, at den Færøske Fiskemelsfabrik Havsbrùn i Fuglefjord (red. ejet af Bakkafrost, der igen er ejet af norske SalMar med 25,21%) ellers har store økonomiske interesser i færøsk lakse havbrug, men her har man valgt ikke at bruge fiskemelet lokalt. En beslutning der har betydelig indflydelse på markeds situation som direktøren fra TripleNine selvfølgelig følger nøje og afpasser prisen efter.

Eksporten af fiskemel fra den færøske fiskemelsfabrik Havsbrùn er ikke omfattet af EU`s blokade af Færøerne i den verserende makrel- og sildekonflikt.

FiskerForum.com