Nye regler for atlantisk-skandinavisk sild og makrel fra Færøerne

Nye regler for atlantisk-skandinavisk sild og makrel fra Færøerne

Fra i dag 28. august har EU indført sanktioner vedrørende atlantisk-skandinavisk sild og makrel fra Færøerne for at sikre bevarelse af bestanden.
Det skyldes, at EU mener, at Færøerne i dag har et overfiskeri af atlantisk-skandinavisk sild.

Konkret betyder det, at det er forbudt at indføre fisk og fiskeriprodukter til EU, som indeholder atlantisk-skandinavisk sild og makrel, som er fanget efter tilladelse fra Færøerne.

Derudover er det forbudt for færøske fartøjer, der fisker efter atlantisk-skandinavisk sild og makrel fra Færøerne at lande disse fisk og anvende EU’s havne. På samme vis er det forbudt for fartøjer, der transporterer fisk eller fiskeriprodukter fra atlantisk-skandinavisk sild og makrel fra Færøerne, at anvende havnene i EU.

Dette forbud gælder ikke i tilfælde af force majeure eller nød inden for betydningen af artikel 18 i De Forenede Nationers havretskonvention (1982) for tjenester, som er strengt nødvendige for at afhjælpe sådanne situationer.

Kontakt
Eventuelle spørgsmål vedrørende anløb til danske havne kan rettes til NaturErhvervstyrelsen på fiskeri@naturerhverv.dk.

Vedrørende import kan man kontakte Fødevarestyrelsen, International Handel på iuu@fvst.dk.