Fiskere må fange 2.500 ton søstjerner

Fiskere må fange 2.500 ton søstjerner

NaturErhvervstyrelsen giver muslingefiskere i Limfjorden tilladelse til at fange 2.500 ton søstjerner fra nu og indtil 31. maj 2013.
Bestanden af søstjerner vokser, og det giver problemer for både miljø og muslingefiskere i Limfjorden. Søstjernerne spiser muslinger, østers og en række andre arter, og derfor er der behov for en regulering af bestanden.

Muslingefiskere får derfor lov til at fange 2.500 ton søstjerner frem mod udgangen af maj.

Søstjerner volder ikke bare skade i havet for muslingerne og fiskerne, men også for havmiljøet og naturen. Så der er tale om at slå tre fluer med et smæk: Vi holder bestanden af søstjerner nede, vi sikrer, at fiskerne fortsat kan fiske efter muslinger, og samtidig kan erhvervet fiske efter søstjerner nogenlunde omkostningsfrit ved at sælge dem videre, siger Karsten Biering Nielsen, udviklingsdirektør i NaturErhvervstyrelsen.

Foder til fiskeopdræt
Erhvervet har kontakt til en fiskemelsfabrik i Cuxhaven i Tyskland. Fabrikken vil producere søstjernemel, som har et højt proteinindhold og derfor er godt som foder til fiskeopdræt.

Konkret giver NaturErhvervstyrelsen tilladelse til, at maksimalt seks fartøjer må fiske samtidigt, og fiskeriet skal ske uden for de naturbeskyttede områder i Limfjorden.

Derudover må fiskeriet ikke volde skade på ålegræs og rev, og blåmuslinger og østers skal sættes ud igen, hvis de fanges som bifangst.