Fiskemelsfabrikkerne importerer råstof

Fiskemelsfabrikkerne importerer råstof

Fiskemelsfabrikkerne har i årets to første måneder købt 11.000 tons lodde fra udenlandske fartøjer. Andelshaverne ved TripleNine i Thyborøn, har endnu en gang fået ekstrabetaling for leveret fisk.
De danske fiskemelsfabrikker har i årets første to måneder købt ikke mindre end 11.000 tons lodde*, som er leveret af norske fartøjer, der har taget den lange sejltur fra Barentshavet og ned til Danmark.

Det er alle tre danske fiskemelsfabrikker – Hanstholm, Skagen og Thyborøn, der har udnyttet muligheden for at få tilført ekstra mængder råvarer, i en periode som traditionelt ikke byder på høj kapacitetsudnyttelse.

De danske fiskemelsfabrikker har samlet en daglig produktionskapacitet på 4-5.000 tons råvarer, og i samme periode har danske industrifiskere i alt kun landet knap 30.000 tons fisk til industriel forarbejdning*. På den baggrund har de udenlandske landinger været velkomne.
*oplysninger trukket fra Fiskeridirektoratets on-line database 2.3.2011.

Industrifiskerne nyder fortsat godt af høje markedspriser på fiskemel:
Andelshaverne i TripleNine har netop modtaget supplerende betalinger for månederne november, december og januar. For hvert kilo industrifisk, fiskerne har leveret til fabrikken, er der i slutningen af februar måned kommet en supplerende udbetaling på 15 øre/kg.

Dermed fortsætter Thyborøn fiskerne den afregningspolitik, der blev indført for omkring 1 år siden, hvorefter fabrikken kører en meget konservativ prispolitik og først udbetaler penge, når risikoen er minimeret.

I tidligere tider udbetalte fabrikken straks en endelig afregning, evt. suppleret med en såkaldt efterbetaling, når årsregnskabet var fremlagt og godkendt.

Efter indkøring af den nye model, honoreres fiskerne forholdsvis hurtigere.