Fejl på fejl i Fiskeristyrelsen koster dansk fiskeri millioner

Fejl på fejl i Fiskeristyrelsen koster dansk fiskeri millioner

Overraskende serie af fejl af Fiskeristyrelsen. I ét af Danmarks vel nok mest gennemkontrollerede erhverv overhovedet, har embedsmændene kludrede og fjumrede så meget i det, at selv et simpelt regnestykke vedr. makrel er forfejlet og mislykkedes fuldstændigt.

Fiskeristyrelsen har i forbindelse med overførsel af overskydende mængder af makrel fra 2018 til 2019, fejlet katastrofalt. (red. makrelkvote for 2018 minus landet vægt samme år – hvis tallet her er mindre end kvoten, så overføres denne kvote til 2019.) Enkelt og ligetil skulle man syntes. Men åbenbart ikke for en styrelse, der er sikker på sin egen ufejlbarlighed og med et, »Vi alene vide mentalitet«, ikke vil kompenserer fuldt ud for den helt åbenlyse fejl de har lavet, men istedet har lukket sagen, uden yderligere bemærkninger. Det fremgår, at en skriftlig redegørelse rundsendt til Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsfiskeri den 3 september 2020, mere end 1½ år efter at fejlene blev begået.

Først kludrede og fjumrede styrelsen gevaldigt i markel-overførelserne til en værdi af godt 13 millioner kroner, men selv efter styrelsens egne embedsmænd har været inde over fejlen og rettet til, mangler fiskerne fortsat makrel for omkring 1,75 millioner kroner. Det vil sige, at selv et simpelt regnestykke, hvor to tal trækkes fra hinanden, ikke er en spidskompetance for en styrelse, der ellers bryster sig af at være ufejlbarlige.

Styrelsen har ellers en ekstra tilskyndelse til de gode og rigtige resultater. For styrelsen afregnes, som så mange andre af statens styrelser, efter et resultat-løns-princip. En resultatløn, der for direktøren for Fiskeristyrelsen Nanna Møller betød, at hun for året 2019 kunne hæve 115.000 kroner ekstra oveni lønnen, efter at have »snydt« fiskerne for ca. 1,75 millioner kroner og et langt større beløb for manglende omsætning i fiskeindustriens forarbejdning. Løn som fortjent eller.. Fiskeristyrelsen har trods klager fra fiskerne, over de manglende makrel, lukket sagen – åbenbart efter devisen – »ude af øje ude af sind«.

Sagen kort:
I 2018 vælger en 9 danske makrelfartøjer at udnytte de regler som giver mulighed for at overføre op til 10% af fartøjets årsmængde af makrel til det følgende år – i alt 1.330 tons til en fangstværdi af ca. 15 mio. Fiskeristyrelsen begår i forbindelse med overførslen af makrel og de endelige kvoteopgørelser en række fejl. Det betyder at Danmark kun overfører 70,3 t fra 2018 til 2019. Siden sommeren 2019 har Danmarks Pelagiske Producentorganisation arbejdet for at få kompenseret de 9 fartøjer endeligt og fuldstændigt. Fiskeristyrelsen har i september 2020 valgt at lukke sagen, selv om de 9 fartøjer fortsat har makrelkvote til en værdi af ca. 1,75 mio. kr. til gode.

Du kan her se gennemsnitspriser for 2019 her

Skriv et svar